Anvendelse av midler

 Geografisk fordeling
pasted image

Stiftelsens regnskap for 2012 er revidert og godkjent og viser en samlet omsetning i våre 9 butikker på 12,7 millioner. Dette er en økning på rundt 900.000 fra året før, og avspeiler en helhjertet og solid innsats i alle ledd av organisasjonen.


"Lokomotivene" i Ting og Tøy-kjeden er fortsatt virksomhetene på Jaren og Gjøvik, med Lillehammer et lite stykke bak. I forhold til lønnsomhet og kostnadseffektivitet har imidlertid en mindre butikk som på Moelv ligget i øvre sjiktet. I 2012 flyttet denne butikken inn i nye, større og mer sentralt beliggende lokaler. Mye ekstra arbeid for administrasjonen og en betydelig investering, men med vellykket resultat og gode utsikter framover. Dette har vært erfaringen fra flere av butikkene i senere år ettersom oppgraderinger har vært gjennomført.Stor takk til våre 280 frivillige medarbeidere så vel som trofaste kunder og ikke minst generøse givere av saker og ting til butikkene. Vår profil og målsetting er jo ikke butikk i seg selv, men hjelpearbeidet overfor fattige og trengende "i øst", og å bidra til varige forandringer for mennesker. Så ser vi samtidig at det skapes miljøer her hjemme som gir inspirasjon og mening i hverdagen, kanskje en pekepinn på Skriftens ord om at det er saligere å gi enn å få…

Regnskap 2012
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hjelpeorganisasjon skal være spesielt påpasselig med forvaltningen av midler. Selv om vi ikke har givere i vanlig forstand ligger det en stor tillitserklæring i medarbeideres frivillige innsats og hvordan mange betror oss fine ting til salg og forsendelse. Vi får stadig tilbakemeldinger på at kvaliteten på det vi sender jevnt over er høyere enn det våre mottakere får fra annet hold. Det kan også noteres at over halvparten av omsetningsøkningen dette året gikk direkte inn i bevilgninger til prosjekter ute.

Vi gir bort 3,5 millioner

En økonomisk fremstilling av stiftelsens bruk av midler må skille mellom de to hovedområdene butikkdrift og den humanitære virksomheten. Av samlede kostnader på ca. 12,7mill er 28 prosent, eller ca. 3,5 mill ren pengestøtte - gaver til våre samarbeidspartnere. Dette er ny rekord både i absolutte tall og relativt for organisasjonen. Videre representerer direkte utgifter til transport av hjelpesendinger 8 prosent eller ca. 1 mill. Annen driftskostnad og administrasjon fordeles mellom de to hovedområdene hvor også momsproblematikken spiller en rolle.

Fra regnskapet kan nevnes noen hovedtall: Samlet husleie inkl. hovedlager: 3,31 mill, lønn- og kantinekostnader 1,53 mill, strøm/varme 554.000, kjøp av inventar og utstyr 338.000, vedlikehold lokaler 168.000, reklame, annonser, informasjon 255.000, drivstoff til våre 9 vare- og lastebiler 126.000, vedlikehold, avg./forsikring og investering i bilparken 530.000, bilgodtgjørelse og reiser 325.000, verktøy, rep. av maskiner, verneutstyr etc. 185.000, regnskap/revisjon 266.000, kontorutstyr, kopiering, rekvisita 119.000, porto, tel, internett 149.000.

Bevilgninger og prosjektstøtte

Den geografiske fremstillingen av vårt engasjement viser klart at det er i det tidligere Sovjet med resten av Øst-blokken vårt fokus ligger, som det også skal gjøre etter vedtektene. I noen grad går våre hjelpesendinger til aktører som også selger varene i bruktbutikker og på den måten skaper lokale arbeidsplasser og inntekter til det sosiale arbeidet utover den pengestøtten vi gir. De ulike lands myndigheter har varierende praksis for slik virksomhet. Russland og Hvite­russ­land har begrenset mulighetene for å sende noe som helst, og Ukraina er heller ikke enkelt, selv om behovene er store. Vår støtte går gjerne til handikappede og andre svake grupper som ofte faller helt igjennom i disse samfunnene hvor kristen nestekjærlighet ble motarbeidet så lenge, og hvor offentlige tilbud er mangelfulle eller fraværende. Ulike tiltak for å støtte en positiv utvikling blant barn og ungdom er alltid en prioritet i det vi gjør. Rehabilitering av rusmisbrukere er et annet aktuelt felt gjennom dyktige partnere i flere land. På Balkan har vi bidratt overfor gode krefter blant romfolket, en problematikk som heller ikke Norge er uberørt av. Unntaksvis støttes også prosjekter utenfor vårt hovedområde der vi har direkte kontakt med aktuelle aktører, og hvor behovene er spesielt store. Det kan nevnes flyktning hjelp i Midtøsten, slumarbeid i Afrika, utvikling på landsbygda i Bangladesh og strategisk arbeid for å støtte mennesker utsatt for ekstrem forfølgelse og nød i Nord-Korea.

Ola S. Østtveit, styreleder