Støtte til Ukraina? Benytt gjerne Vipps nr 737923, eller bankkonto 2050 21 65500. Merk betalingen «Ukraina».  Flere reportasjer

Ny start I Øst er en hjelpeorganisasjon som  ble startet i 1991. Det meste av vår virksomhet rettes mot Øst-Europa. Vi driver en kjede av gjenbruksbutikker spredt over hele Innlandet, https://www.tingogtoy.no.

I løpet av fjoråret 2022 sendte vi av gårde nærmere 30 trailere med til sammen ca 300 tonn varer med gjenbruksartikler til sju ulike land og like mange samarbeidspartnere som fordeler sendingene som hver teller rundt 10 tonn. Det er til de tre baltiske landene Estland, Latvia og Litauen og ellers til Romania, Bulgaria, Albania og også to sendinger til Ukraina. Dit er det også mye mat, kanskje nærmere ett tonn, foruten hygieneartikler, sengetøy, klær og sko. Sendingene består av klær, sko, hygieneutstyr som for eks. bleier, sportsutstyr og ulike hjelpemidler for funksjonshemmede.