Det vi ikke får vite. Israel

Israel og det norske mediehykleriet

Dette skal det norske folk helst ikke vite

Ny Start i Øst støtter arbeidet med å bringe evangeliet om Messias, Jesus Kristus, også til det jødiske folk. I den sammenheng støtter vi også staten Israel og dens rett til å eksistere innenfor trygge og anerkjente grenser, og at Israel har historisk rett til landet. Slik vil vi også være med å forsvare landet, ikke minst mot de usaklige og ensidige angrepene fra vestlige medier, politikere og akademiske miljøer.

«Det vi kan kalle overgrepssyndromet i det norske samfunnet, er sentralt i den medieformidlende norske virkeligheten.» Det skriver journalisten Arnt Folgerø i en glimrende kronikk i Aftenposten.. Han viser til hvordan dette blant annet gir seg utslag i nesten daglige, ofte svært ensidige «offerreportasjer», om overgrep mot alle slags grupper og folk -, som for eks. palestinerne i Midtøsten.

Dette er «offerjournalistikken» som i tilfellet Israel og jødene har ført til at nesten 40 prosent av det norske folk mener israelere behandler palestinerne på samme måte som nazistene behandlet jødene. Dette er grotesk historieforvrengning, men denne oppfatningen har norske medier skapt, og enda verre. De har latt denne løgnen stort få stå ukommentert, antagelig fordi man mener det er en rett forståelse. Da er det ikke bare grotesk, men uhyggelig. Dette er resultat av sterke ideologiske føringer og strømninger som gjennomsyrer det norske journalistlauget.
Det skaper ikke bare demonisering av Israel, men bygger oppunder et nytt jødehat, uansett hvor jøder bor.

Fakta forties og underkommuniseres

Når det gjelder konflikten mellom Israel og palestinerne, er det mye som i norske medier eller i det øvrige offentlige rom forties eller sterkt underkommuniseres. Mangt skal det norske folk ikke vite. Det sørger våre hjemlige redaksjoner med NRK i spissen for. Og man kan jo spørre seg hvorfor:

  • At Hamas og andre jihadister nærmest kontinuerlig skyter raketter innover Israel, med den klare hensikt å drepe israelske sivile – tilintetgjøre jødiske kvinner og barn. Flere hundre raketter året rundt. En sjelden gang blir dette rapportert i norske medier.
  • at Israel selvsagt prøver å unngå å drepe sivile, rett og slett fordi dette rammer hardt deres egne interesser. Når palestinske sivile ofre vises frem på verdens TV-skjermer, taper Israel i propagandakrigen, kampen om verdensopinionen, en kamp like viktig som den militære,
  • at sivilbefolkningen i Sør-Israel kun har et knapt halvminutt på seg til å komme seg i tilfluktsrommene når sirene lyder, og at rundt halvparten av barna i byer som Sderot og andre i Sør-Israel er sterkt traumatisert etter flere års terror,
  • at Hamas og andre jihadister ofte bevisst plasserer noen av sine våpenlagre eller rakettutskytingsramper i boligområder, nær moskeer, skoler eller andre sivile steder, for slik å bruke egne sivile som skjold,
  • at det er imot folkeretten å benytte sivile som skjold. På samme måte har Israel, som alle andre internasjonalt anerkjente stater, etter folkeretten, lov til å forsvare seg,
  • at det jødiske folk, ifølge den samme folkeretten, har rett til landet Israel med samme rett til å eksistere i fred og sikkerhet som andre stater i Midtøsten – eller som Norge for den del. Dette slås fast i Folkeforbundets vedtak av 24. Juli 1922. Britene, med Palestinamandatet , fikk i oppdrag fra Folkeforbundet å legge tilrette for gjenopprettelsen av «et jødisk nasjonalhjem i Palestina» – fra Jordanelva til Middelhavet,
  • at i 1948 ble staten Israel opprettet og anerkjent ved et FN-vedtak – ikke ved terror, dette sludderet som blant andre Kåre Willoch i en nesten ubegripelig ensidighet hevder. Det er riktig at det var terrorhandlinger – dessverre alltid tragiske følger i slike konflikter – og det skjedde på begge sider.
  • at palestinerne to ganger i praksis har fått tilbud om en egen stat, men begge ganger har lederne avslått det – allerede i 1948 og 50 år senere,
  • at blokaden som Israel har innført mot Gaza fra sjøveien er en våpenblokade, for å hindre at våpen som skal brukes for å drepe israelske sivile, slipper inn. FN – som ingen kan mistenke for å være Israelvennlig – sier blokaden «er et legitimt sikkerhetstiltak for å hindre at våpen når Gaza sjøveien, og implementeringen er i henhold til folkeretten» .

Det norske folk må få vite

At hvis Israel skulle få sin fred, og jøder endelig få leve i trygghet, mister verden en syndebukk. Jødehatet , med de mest absurde og usanne anklager , med diskriminering, ydmyking, tortur og død for millioner på millioner, går ned gjennom folkenes historie som en pest, helt fra faraoenes dager. .

For: Hamas og enda mer ekstreme jihadister i Gaza og andre steder – egentlig også de såkalte palestinske selvstyremyndighetene, selv om retorikken er annerledes – er ikke fornøyd med en tostatsløsning. Når de snakker om okkupasjon, mener de ikke bare den såkalte Vestbredden, men hele landet Israel. Ifølge deres charter skal staten ødelegges, og hva de da vil gjøre med de seks millioner jødene som bor i Erez Israel, kan vi bare tenke oss.

For: I dag er ikke bare israelske jøder islamistfascistiske gruppers terrormål, men også jøder bosatt og statsborgere i andre land. I dag utsettes jevnlig jødiske mål i Europa og faktisk også på andre kontinenter, for trakassering, overfall og direkte terrordrap, men norske medier tier stort sett om det.

For: Dypest sett handler konflikten dessverre like mye om jødehat som retten til territorium mellom Jordanelva og Middelhavet. Jødehaterne – antisemittene – hater ikke jødene først og fremst for hvordan de er, eller hva de gjør, men for at de i det hele tatt finnes.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200