Frivillighet

Bærebjelke i vårt hjelpearbeid i Øst-Europa

Frivillighet, fellesskap, miljøinnsats, hjelp til medmennesker. Dette er stikkord for den tverrkirkelige stiftelsen Ny Start i Øst som har drevet hjelpearbeid i Øst-Europa siden 1991. Ny Start i Øst har nærmere 300 frivillige, hovedsakelig pensjonister, men vi samarbeider også med NAV og Kriminalomsorg i frihet, altså at folk avtjener samfunnsstraff hos oss.

ChinaMålet vårt er å drive humanitært og evangeliserende arbeid i Øst-Europa. Stiftelsen har sitt utspring i situasjonen etter jernteppets fall, da vi så store behov både åndelig og materielt i tidligere kommunistland, at evangeliet og kristne verdier gir de beste forutsetninger for en sunn og livskraftig samfunnsutvikling. Humanitær hjelp fra oss går derfor hånd i hånd med kristen forkynnelse, undervisning og menighetsbyggende arbeid i de enkelte land.

Vi arbeider nært sammen med stedlige partnere som menigheter og organisasjoner i Øst-Europa. Slik er vi en liten del av denne hæren av frivillige som i Norge er stor og omfatter betydelige deler av vårt samfunnsliv og vår befolkning. Norge er på topp i Europa med hensyn til frivillig arbeid. Seks av ti engasjerer seg i en eller annen form for frivillig arbeid. Dette er norsk kultur på sitt beste med røtter langt tilbake.

Det er en kultur vi kan være stolte av og som også gir mye tilbake, både for den enkelte som deltar, og de som får nytte av det enten det er til nytte her hjemme eller i andre land. For den enkelte gir det bedre selvfølelse og mer velvære. Dette går frem av ulike undersøkelser, for eksempel i Tyskland.

Verdiskapning til 98 milliarder

Styreleder i Frivillighet Norge, Helen Bjørnøy, opplyser at når vi legger sammen alle de timene med frivillig innsats som utføres i landet vårt, utgjør det 115 000 årsverk. Til sammenligning er dette tre ganger så mye som antall årsverk i oljeindustrien og 60 000 årsverk i grunnskolen.

Verdiskapningen av all frivillighet i Norge beløper seg til 98 milliarder kroner. Dette er selvsagt mye penger, men verdien av dette arbeidet kan ikke måles bare i kroner og øre. Her er en rekke andre positive bidrag. De viktigste verdiene er de den enkelte organisasjon skaper, som:

  • Møteplasser for folk på tvers av utdannelse, alder, religion eller nasjonalitet.
  • Læringsarenaer. Man lærer nye ferdigheter og får nye kunnskaper gjennom frivillighetsarbeid.
  • Det bygger relasjoner og identitet.

Det har vært sagt at frivillighet er en del av Norges arvesølv, og at uten den vil Norge stoppe. Vi i Ny Start i Øst understreker betydningen av frivillighet også når vi gjester våre partnere i Øst-Europa, der nettopp kommunismen knekket svært mye av det frivillige arbeidet, en knekk befolkningen i disse landene ennå ikke er kommet over. Vi oppmuntrer menigheter og organisasjoner til selv å yte frivillig innsats, noe vi ser at stadig flere gjør. Også her oppdager de sannheten i evangeliet om at det er bedre å gi enn å få.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200