Regnskap 2018

018-Utgifter totalt 160

 

Nøkkeltall fra regnskapet 2018

Etter topp-året 2017 så vi en liten nedgang for stiftelsen i 2018, både i omsetning og resultat. Det ble solgt for 13,27 mill. mot 13,44 året før, men tillagt andre inntekter og gaver ble likevel samlet sum til forvaltning i overkant av noen gang før; 14,33 mill.
Overskuddet fra butikkene går jo direkte og indirekte til hjelpearbeidet. Direkte i form av hjelpesendinger samlet og klargjort og sendt på trailere til Øst-Europa, indirekte i form av pengestøtte til prosjekter gjennom våre partnere i samarbeidslandene. Vårt regnskapsmessige, offisielle resultat var et underskudd på kr.32.000, i prinsippet nær null som det ideelt sett skal være. Realiteten er et betydelig overskudd som går fortløpende ut til hjelpearbeidet i tråd med vedtektene og formålet med virksomheten.

 

Store investeringer

2018 var et år med tung satsing i investeringer på butikksiden. Vi har hatt en prosess over lengre tid i forhold til Lillehammer for å finne en fremtidsrettet løsning. Forhandlinger førte frem på nyåret til en langsiktig kontrakt for nye hensiktsmessige lokaler i Storgata 170. Så fulgte en krevende og kostbar flytting, med gjenåpning i slutten av mai. Samtidig har det også lenge vært jobbet med en nyetablering i Hamar-området, og i november kunne dørene åpnes for Ting og Tøy i Stangebyen med romslige, tiltalende lokaliteter. Vi var også bare så vidt i gang på Roa ved inngangen til året, og det viste seg å ta mer tid enn forventet å innarbeide noe nytt. Når dette skrives senhøstes 2019 har vi fasiten, investeringene gir god uttelling, det er vekst over hele linja og 15 mill er innen rekkevidde i total omsetning. For 2018 er det likevel spesielt å notere at Ting og Tøy – butikkene på Moelv og Otta skiller seg ut som de eneste med økt omsetning og overskudd. Begge rundet millionen i salg for første gang, og bidrar med en god halvpart av dette til det humanitære arbeidet. Begge steder har hatt uendrede rammebetingelser i samme lokale gjennom mange år. Ja, de har dyktige og trofaste medarbeidere og holder åpent hele uka, men det har også andre. Ikke alltid like enkelt å forklare årsaker og sammenhenger, faktorene kan være mange, flere av dem utenfor vår egen kontroll.

 

Større engasjement på Balkan

Det ble bevilget og overført ca. 2,1 mill. i pengestøtte til våre prosjektpartnere i 2018, ned en million fra fjoråret. Forklaringen er at butikkinvesteringene ble dekket fra kontantstrømmen i den løpende drift, så det ble mindre igjen til prosjektene ute. Stiftelsen opererer verken med lån eller fast eiendom. Samtidig ble det organisert og betalt for 36 trailerforsendelser ut fra oppsamlingslageret i Hunndalen. Litt over normalt i senere år, men kostnaden varierer mye til ulike land. Prisen for et lass til Albania kan være det tredobbelte av et til Estland eller Latvia for eksempel. Engasjement vårt på det sørlige Balkan er trappet noe opp siste par år med de økte kostnader det innebærer. Det er større behov for hjelp enn vi kan etterkomme, og volumet/mengden vi har å sende er jo det som til enhver tid «produseres» i butikkene gjennom velvillige givere og dedikerte medarbeidere. Det krever tett oppfølging og god kontroll å forvalte dette på beste måte, og her kommer kompetanse fra lang erfaring og stabile relasjoner godt med. Gjennom årlige medarbeiderturer får våre frivillige et førstehånds møte med virkeligheten der ute hvor hjelpen gis, turer som også virker sammensveisende og motiverende. «Ny Start i Øst» med Ting og Tøy – butikkene representerer et unikt miljø og mangfoldig fellesskap som gir trivsel og mening på flere plan for alle involverte parter.

Ola Simon Østtveit
Styreleder

 

 

 

 

Noen av gjengen på Roa. Fra venstre: Cato Bunkholdt, Ruth Inger Braanaas, Eli Berge, Ivar Western og Grethe Bunkholdt. Butikken drives i samarbeid med Ting og Tøy Jahren, en av våre største og mest lønnsomme enheter.

 

 

«Smått er godt» – Ting og Tøy Vågå øverst i Gudbrands-dalen er 25 mil fra sine kolleger ved Ting og Tøy Roa, Hadeland – små enheter på ytterpunktene i kjeden vår, men store på entusiasme og engasjement! Gunn Haugen, til høyre, er del av «grunnfjellet» og var med fra starten på Vågå, mens nykommeren Anja Sauer fra Tyskland kom for kjærligheten og gir av sin ledige tid inntil videre. For begge oppleves det givende å få være med!

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200