– Gud reddet livet mitt

Jarl Shapavalov hadde et hardt liv bak seg, hadde dopet seg med harde stoffer i fem år, fra han var tenåring til han var nærmere 25. Livet var et helvete, for ham som for andre i hans situasjon. De får problemer, enorme problemer, med helse, med foreldre og slektninger, med politiet og ikke minst med samvittigheten, selvrespekten.

Vanning
Vanning av grønnsaker
Bildene på denne siden: Rehabiliteringssentrene drives langt på vei som naturalhushold. Disiplin og fysisk arbeid er en viktig del av programmet.

– Jeg var på nittitallet i et rehabiliteringssenter for rusmisbrukere, narkomane og alkoholikere i Russland, i nærheten av St. Petersburg. Dette var et kristent senter, og her tok jeg imot Jesus Kristus, forteller Jarl Shapavalov. Da la Gud meg på hjertet at jeg skulle hjelpe mennesker med det som hadde styrt livet mitt ned i fordervelsen. Jeg hadde vært nede i avgrunnen, og nå fikk jeg med Guds hjelp mulighet til å hjelpe andre.

Han er lederen for det hele, en mann rundt de førti. Kraftig bygd, mørkhåret, med et vennlig blikk, og nesten alltid smilende. Det var med ham det begynte. Han fikk rett og slett en liten gård med noen mål dyrkingsjord utenfor byen Jerva Jaani i Estland i 2002, til et rehabiliteringssenter for rusmisbrukere. Her begynte de med å renovere husene slik at de ble beboelige, dyrke litt grønnsaker til mat. Smått om senn fikk de noe hjelp.

Jarl Shapavalov hadde et hardt liv bak seg, hadde dopet seg med harde stoffer i fem år, fra han var tenåring til han var nærmere 25. 

07 Side 06 Gud reddet livet mitt webJarl Shapavalov hadde et hardt liv bak seg

Livet var et helvete, for ham som for andre i hans situasjon. De får problemer, enorme problemer, med helse, med foreldre og slektninger, med politiet og ikke minst med samvittigheten, selvrespekten.

Helbredet ved bønn fra alvorlig leversykdom

– Det kan bare beskrives som en forbannelse. Jeg var jo i elendig forfatning, hadde vært i russisk fengsel i et halvt år, pådro meg, som så mange sprøytenarkomane, alvorlige leversykdommer, hadde livstruende hepatitt B og C. På senteret sa en pastor at det står i Bibelen at vi kan be for syke. Nærmere tjue av oss gikk frem for å bli bedt for. En enkel bønn. Gud helbredet meg fullstendig.

– Hvordan visste du det?

– Jeg gikk til full legeundersøkelse, og de fant ingenting av sykdommen. Jeg var fullstendig helbredet. Et mirakel. Diagnosen min var hepatitt B og C. Hepatitt C er jo uhelbredelig. Ingen blir friske av det ved vanlig medisinsk behandling, men jeg ble erklært frisk og har vært det siden. Jeg har vært gift nå i femten år og har to sønner. Min kone og mine barn er helt friske, akkurat som jeg. Takk til Gud.

– Men hvordan ble du en kristen?

– Min bestemor var en troende, og foreldrene mine gikk noen ganger til gudstjeneste, og jeg hadde hørt om Jesus fra jeg var barn. Men det var først da jeg tok imot Jesus i rehabiliteringssenteret at livet mitt ble radikalt forandret. Etter åtte måneder der var jeg en virkelig troende og kunne tjene Gud, helt fri fra rusmidler og ingen trang til det gamle livet.

Vi kan jo alle vite om Kristus, høre om ham, ha kunnskap, men uten å kjenne ham, og uten at han overtar livet ditt. Men det var først da jeg slapp ham til – Jesus lever jo i dag – da først ble livet mitt totalt forandret. Jarl mener hans liv og helbredelse på alle områder er det beste beviset for at Jesus Kristus lever, ikke som en teori, eller kunnskap, men som levende realitet, Guds sønn som handler med mennesker – hvis de tillater det.

Arbeid med motorsagHalvparten rusfrie

Har du aldri hatt trang til stoff siden?

– Nei. Narkotika og stoff ble mine fiender. Jeg så hvordan så mange av mine venner døde av stoffmisbruket, og jeg ville slåss mot det. Gud la på hjertet mitt ønske om å trekke så mange som mulig ut av denne forbannelsen.

Det begynte altså for over ti år siden da de overtok nok en gård, som ble til senteret i Jerva Jaani, senere fikk de en i Aseri, ved Finskebukta, senere i Tallinn. Bygger systematisk opp, enda ett senter bygges opp i Kohtlajervi. Til å begynne med hadde de ingenting.

– Bare jeg og en annen tidligere narkoman som var blitt troende, begynte her i Jerva Jaani. Vi tok imot fem misbrukere på gården, ungdommer. Satset i tillit til Gud, ba hver morgen og ved middagstid, dyrket jorda stelte huset. Slik har det utviklet seg.

Alt i alt har de nå fire sentra, blant annet ett i Tallinn. Og de har som nevnt betydelige resultater. Mer enn hundre personer er i løpet av de siste ti årene kommet ut av rusforbannelsen. Det vil si over halvparten av de som har vært i programmet, og det har ikke kostet offentlige budsjetter noe som helst. Det bør være interessant for dem som er opptatt av kostander i et samfunnsregnskap, enten det er i Estland eller i Norge.

GulrotplukkingIngen annen vei

Jarl er ikke fornøyd med dette resultatet. Han vil lengre – mye lengre.

– Noen troende sier. «Det er stort om bare en synder omvender seg.» Men vi sier at det er aldri nok. Vi snakker om hundrevis, tusener. Så lenge vi har styrke til det, skal vi fortsette å arbeide. Jeg kan ikke frelse noen, men Gud gir mulighet, ønske og evner.

– Så dette skal du fortsette med?

– Ja, ja. Jeg vil det, og barna mine vil det. Så lenge jeg lever og Gud gir muligheter. Jeg var hard narkoman, forbryter, satt i fengsel og tjente djevelen. Men så fikk jeg tjene Gud. Han har kalt meg og jeg liker det jeg driver med, selv om jeg ikke alltid føler meg hjemme i møter i en menighet. Men til de innsatte i et fengsel vet jeg alltid hva jeg skal si og hvordan jeg skal si det. Jeg vil bringe evangeliet, de gode nyhetene til dem som ligger nede.

Jarl holder frem at hvis Jesus ikke hadde kommet inn i livet hans, hadde han ikke levd i dag. Han sier han kan ikke kan leve på noen annen måte. Dette er kallet, meningen med livet. Han er litt redd for store ord. Men:

– Jeg ser ingen annen vei for meg. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å følge Guds kall, hjelpe mennesker med det eneste som fører frem, rusmisbruker eller ikke. Ta imot Jesus, følge ham og leve etter hans ord.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200