Hjelp til et utstøtt folk

Et viktig mål for Ny Start i Øst er å hjelpe noen av de mest utsatte og marginaliserte. Mange av disse finner vi blant romfolket som i det siste har fått mye negativ omtale, også i Norge – på grunn av stor tilstrømning til landet vårt og en livsstil som ikke alltid er positiv, men virker noen ganger utfordrende på omgivelsene.

Vi prøver gjennom våre partnere på Balkan,- særlig Romania og Makedonia – å hjelpe romfolket, gjennom hjelpesendinger, men like viktig legge til rette for å forkynne evangeliet som hjelper alle mennesker til å skape seg en bedre livsstil. For eksempel har vi bidratt til opprettelse av et menighets- og utdannelsessenter i Skopje, Makedonias hovedstad der vi også støtter driften.
Ved senteret undervises i flere fag. Vi legger også vekt på at evangeliet skal forkynnes siden det har åndelig kraft som kan løfte folket åndelig, sosialt og økonomisk
Romfolk1Romfolkets problemer
skyldes delvis århundrer med diskriminering og avvisning fra storsamfunnene i Europa. Men det bunner delvis også i en livsstil og noen sider ved en kultur som ofte skaper fattigdom, en fattigdom som driver noen til kriminalitet.

Men løsningen er å gi hjelp der de bor. Det gjør Ny Start i Øst gjennom sine samarbeidspartnere på Balkan, blant annet hjelp til utdannelse. Men like viktig er det at denne folkegruppen får fremtidshåp og tro på at de selv kan klare seg ved vanlig arbeid og kanskje endre livsstil.

Evangeliet er viktig her fordi dette viser dem Guds kjærlighet som ikke diskriminerer noen.. De har samme verdi som andre folkeslag, noe som igjen gir selvtillit og fremtidshåp. Vi ser i praksis at Guds kjærlighet, formidlet gjennom menigheten, skaper forandring og hjelper ut av sosial nød.

I flere år har Ny Start i Øst gjennom samarbeidspartnere støttet et betydelig sosialt og evangeliserende arbeid både i Romania, Bulgaria og Makedonia. Her har vi i løpet av de siste fem årene gitt mange hjelpesendinger men også betydelige pengebeløp for å hjelpe dette folket.

 

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200