Støtte til Russland-arbeid

Innstramninger har gjort det  vanskelig å drive hjelpearbeid i Russland. Det har flere av oss fått merke. Men en av våre samarbeidspartnere i Gjøvik, Sentrumskirken/Euromisjon, klarer dette til en viss grad i byen Pskov og området omkring.

Ny Start i Øst har i de siste årene bevilget betydelige beløp, i form av både gaver og lån, til støtte for dette arbeidet. Hjelpesendinger er ikke lenger mulig, men vi gir penger til noen sosiale formål i landet som beskrevet ovenfor.

«Euromisjon» i Gjøvik  plantet menigheten ”Guds menighet” i byen Pskov i Vest-Russland for åtte år siden, og som har ca 150 medlemmer.  Med finansiell støtte fra Ny Start i Øst kjøpte denne menigheten for noen år siden en eiendom i Pskov for å bygge opp et menighetssenter.

Her er rom for barne- og ungdomsarbeid. Samtidig har menigheten et utfordrende nabolag med mange stoff- og alkoholmisbrukere og har derfor planlagt mange typer hjelpetjenester. Det har vært diskutert suppekjøkken, varmestue, utdeling/salg av brukte klær.

– Støtten fra Ny Start i Øst har gjort det mulig å kjøpe og restaurere dette senteret. Menigheten i Pskov og vi i Euromisjon er svært takknemlige for hjelpen og støtten, sier leder, Arne Smedstuen.

Mistenkeliggjøres

Siden Vladimir Putin igjen ble president i Russland, er det vedtatt mange kontroversielle lover som ikke bare kan beskrives som undertrykkende for mange grupper, men som også kaster mistanke på utlendinger som vil samarbeide med russere. Disse lovene kan begrense sterkt russiske kristnes muligheter til å samarbeide med  utenlandske menigheter/organisasjoner. Tidligere kommunistisk undertrykkelse og kontroll er langt på vei erstattet av sterk russisk nasjonalisme.

Frivillige organisasjoner, også menigheter må registrere seg og får betegnelsen ”utenlandske agenter” dersom de tar imot penger eller får annen støtte fra utlandet. Denne stigmatiseringen skaper inntrykk av at disse gruppene driver lyssky virksomhet og kan være mulige landsforrædere.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200