november 2013

En vannpumpe

Undervisning og hygieneprogram i Bangladesh

Ny Start i Øst har siden 2011 støttet et prosjekt blant Kolhefolket, et minoritetsfolk i Bangladesh. Prosjektet ble startet av en Lillehammer­misjonær i 2008 og er i dag organisert som en egen stiftelse med navnet Tabitha Foun­dation, etter navnet på kvinnen fortalt om i Apostlenes gjerninger – som var rik på gode gjerninger blant fattige.