Undervisning og hygieneprogram i Bangladesh

Ny Start i Øst har siden 2011 støttet et prosjekt blant Kolhefolket, et minoritetsfolk i Bangladesh. Prosjektet ble startet av en Lillehammer­misjonær i 2008 og er i dag organisert som en egen stiftelse med navnet Tabitha Foun­dation, etter navnet på kvinnen fortalt om i Apostlenes gjerninger – som var rik på gode gjerninger blant fattige. 

 En vannpumpe
 Bildet: En vannpumpe koster ca. 3 000 kroner og kan betjene flere familier

Det er en del av den lokale lutherske kirken, Bangladesh Northern Evangelical Lutheran Church.

Ny Start i Øst har gitt 60 000 kroner årlig både i fjor og i år til Tabitha Foundation, og dette har sikret drift til 3 små skoler med til sammen 200 elever, bygging av utedoer og vannpumper, etablering av et nytt kurssenter og bygging av den første kirken for Kolhefolket i Bangladesh.

Skoler

Det er tre små skoler for Kolhe-barn. Den største har ca 120 elever. Både i fjor og i år har samtlige femteklassinger fra skolen bestått eksamen, noe som har ført til at muslimer også har begynt å sende barn til skolen. Det er også to mindre skoler. Opplæring i eget morsmål, kristen sang og bibelfortellinger er viktige fag i tillegg til den offentlige læreplanen.

Stipendier

En forutsetning for å løfte en folkegruppe ut av fattigdom og undertrykkelse er at de får ledere med utdannelse og sterkere sosial bevissthet. Særlig for kvinnene er dette viktig. Derfor støtter vi også et stipendprogram, og i år får 20 ungdommer, blant dem kvinner, slik hjelp.

Tabitha har også bygde eget kurssenter.

Hygiene og rent vann

Et viktig mål for landet er å sikre rent drikkevann og godesanitærforhold for alle landsbyene i landet. Men som så ofte stiller de fattigste bakerst i køen, og lite har skjedd blant santalene og Kolhe-folket og santalene. Derfor er det et mål å gi vannpumper og enkle doer/latriner til alle i de landsbyene hvor Tabitha foundation arbeider. En vannpumpe koster ca. 3 000 kroner og kan betjene flere familier. Men hver familie trenger egen do om det skal fungere. Dette er enkle innretninger med sementringer og materialer. De selv graver og monterer. Resultatet av alle disse hygienetiltakene er at folk blir friskere.

Evangelisering og nye menigheter

Et hovedmål for Tabitha er å bygge nye menigheter blant Kolhe-folket. Siden programmet startet i 2008 er det kristne grupper i fem landsbyer. I vinter ble det døpt 40 nye kristne. Den første kirkebygningen for folket ble innviet. Det gis støtte til en prest/evangelist og til to kvinner til undervisning i kristen tro.

Målet for Tabitha er å se at Kolhefolket i Bangladesh får en ny start – både for kropp og sjel og ånd.

 Bangladesh
 

Bangladesh, med sine 170 millioner mennesker, er et av verdens største land i folketall, men ikke større enn Norge sør for Trondheim i utstrekning.

Det store flertallet er bengalere, og av disse er 85 prosent muslimer og resten hinduer. Under én prosent er kristne. Men det er også flere stammefolk med egne språk og kulturer, og de fleste kristne i landet kommer fra disse gruppene. En av disse gruppene er santalene hvor mange er blitt kristne de senere årene, og hvor norsk misjon har arbeidet i over 50 år.

En undergruppe av santalene er Kolhefolket hvor det for noen år siden var nesten ingen kristne, og de fleste var analfabeter. Det er mulig å drive kristen evangelisering i Bangladesh selv om det er et i hovedsak muslimsk land.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200