De hjelper rusmisbrukere

Et drivhus med frodige planter og livsbejaende mennesker kan stå som symbol på arbeidet som Ny Start i Øst støtter i rehabiliteringssentre for rusmisbrukere. Tidligere narkomane – her representert ved lederne Kirill Mohovikov og Jarl Shapavalov – hjelper rusmisbrukere til å komme seg ut av destruktive livsmønster.

De er en gruppe idealistiske unge mennesker, etniske russere, men vokst opp og hjemmehørende i Estland, alle tidligere harde rusmisbrukere og kriminelle, med fengselsopphold, døden nær, men som etter en radikal kristen omvendelse er blitt friske og frie fra den dødelige avhengigheten.

Nå har de i flere år gitt livet til å hjelpe andre i samme situasjon. Og de oppnår resultater, store resultater.

Ledere og klienter ved senteret

Fakta:

I løpet av de drøyt ti årene rehabiliteringssenteret i det nordlige Estland har eksistert, er mer enn hundre personer som har gjennomgått det ni måneder lange programmet blitt fri for rusavhengighet.

Det er en helbredelsesprosent på over femti. Det viser seg at disse er rusfrie selv etter flere år, og de fleste er troende og tar aktivt del i menigheter og lever vanlige liv.Og ledelsesoppgavene på gårdene utenfor byene Aseri og Jaani Järvi og Tallinn, gjøres av frivillige – de fleste tidligere rusmisbrukere.

Ingen i staben mottar lønn. Det koster altså ikke myndighetene en eneste Euro, og svært mye av maten og annet som de trenger , skaffer de selv, dyrker jorda, produserer honning, hogger ved, bruker brukte klær som de blant annet får fra oss i Ny Start i Øst. Så får de en del gaver, fra Estland, men også fra Norge og Finland, både mat og bygningsmaterialer.

   

 

Hva er oppskriften?

Disiplin og fysisk arbeid er en viktig del av behandlingenMen de gjør det helt klart. Her er ingen kjære mor, ingen sentimental «synes synd på holdning.» Disse menneskene som ofte har levd uavhengig, uten vilje til fast mønster, kanskje aldri arbeidet, må her gjennomgå et disiplinert dagsprogram. Stå opp til fast tid hver morgen, morgenbønn, frokost og så arbeid, lunsj, arbeid, middag og så igjen konsentrasjon om Guds ord, Bibelen, kanskje ytterligere arbeid før fast og rimelig tidlig i seng.I rekkefølge: Ønske om å få et radikalt annet liv, deretter: Kristen omvendelse, få del i Guds kraft som gir motivasjon for å komme videre. Så følge programmet gjennom ni måneder, et slags svangerskap som bringer frem nytt liv. Jesus snakker om å bli født på ny. Det er kanskje det vi snakker om her. Sentrene har nær kontakt med flere av menighetene i det nordøstlige Estland og i Tallinn, og som videreformidler kontakt for narkoinfiserte ungdommer som vil inn på sentrene.

 

Ingen trang til stoff

Slik går dagene, og resultatene gjennom disse årene er ganske utrolige. På våre besøk på disse stedene har vi snakket med flere, fra staben der nesten alle er rehabiliterte rusmisbrukere, og med «klientene». De forteller alle om radikale omvendelser, og det mest utrolige. De fleste har ikke lenger noen trang til stoff, verken narkotika eller alkohol. Det er da også strengt forbudt å benytte stoffer som gir avhengighet, inkludert nikotin, om noen skulle ha lyst på det. Men denne rusfriheten, det at de ikke lenger har trang til stoff, er et fenomen som følger kristne behandlingsentra i land etter land, verden over. Det finnes tusener på tusener, kanskje millioner av vitnesbyrd om dette. Dette er den kraft fra Gud som jeg skriver om på side 2, en kraft vi som troende kan dra nytte av i hverdagslivet.

Hjelpsendinger fra Ny Start i Øst
Bildet: Hjelpesendinger fra Ny Start i Øst selges til inntekt for driften
av
rehabilitetssentrene.

Vi i Ny Start i Øst er kommet inn med fast støtte i form av hjelpesendinger til dette senteret i 2012. Vi har også gitt noe tidligere, men vil fra nå være faste støttespillere til organisasjonen/stiftelsen med det vanskelige navnet Sihtasutus Haetegevusfond Taastousmine.

Hjelpesendinger fra oss, to dette året, blir selvsagt benyttet av de som er på sentrene, og noe gis også bort til vanskeligstilte i nærområdet. Men det aller meste av det som vi sender, blir solgt i bruktbutikk. Her får de en god del av inntektene de trenger til drift. Vi vil i fremtiden også gi penger siden hjelp til rehabilitering av rusmisbrukere vil være et satsingsområde for Ny Start i Øst.

 

Sentrene har imidlertid et sterkt preg av naturalhushold slik at de er langt på vei selvforsynt med mat – grønnsaker, frukt og kjøtt. Her er et rikt dyreliv med geit, sau, griser, kaniner, høner og ikke minst gjess. En del får de fra inn- og utland, fra mennesker og menigheter som sympatiserer. Under et av våre besøk kom en bonde fra finske Åland, full varebilen med poteter, gulrot og løk.

De som gjennomgår programmet er arbeidskraften. De tar hånd om dyr og åkre – hogger ved, og ikke minst: De arbeider kontinuerlig med å renovere husene. Dette er eiendommer de har fått, men som også var i til dels dårlig stand. Mye arbeid er lagt ned for å få en god standard på husene.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200