Spar miljøet – kjøp brukt!

Dette er ikke et slagord vi i Ny Start i Øst/Ting og Tøy har diktet opp for å få solgt flere brukte klær og ting. Overskriften er en oppfordring som miljøorganisasjoner både i Norge og Europa står bak. Konklusjonen er samstemmig. Lengre levetid for tekstiler og ulike gjenstander fører til mindre belastning på miljøet.

Hele vår misjons- og humanitære virksomhet baserer seg på salg av brukte ting som folk gir oss.

 
miljømerke-Å kjøpe brukt er nesten alltid mer miljøvennlig enn å kjøpe nytt.

Det skriver organisasjonen «Grønn hverdag».

Sydhavsøy

Vi vet at all produksjon av for eksempel tekstiler, krever vann ofte mye vann. Her er bomull verstingen. Vet du at for å fremstille en T-skjorte i bomull kreves totalt flere tusen liter vann. Det betyr at hvis vi kan forlenge levetiden på et klesplagg med bare ett år, noe vi gjør ved å selge brukt her hjemme, eller å sende til andre som har bruk for det, sparer vi miljøet.

*Vi bidrar til mindre forbruk av vann som det er mangle på mange steder i verden, og denne mangelen vil kanskje bli større i pakt med økt produksjon og økende befolkning. Mye av de tekstilene som produseres i dag, skjer i en del av verden der vann er en begrenset ressurs.

*Vi bidrar til mindre bruk av kjemikalier som forgifter jord og vann. Tusenvis av mennesker dør hvert år som følge av forgiftning fra sprøytemidler. Bare bomullsproduksjonen forgifter årlig nærmere 25 millioner mennesker. På brukte klær er nesten alle kjemikalierester fra produksjonen vasket bort.

*Vi bidrar til mindre utslipp av klimagasser. Til produksjon av tekstiler kreves mye energi, og den fremstilles ofte ved forbrenning av fossilt brennstoff som kull, gass eller olje. Kjøper du nye klesplagg for, la oss si – 5 000 kroner pr. år, er du «skyldig i» utslipp av et halvt tonn klimagasser, kulldioksyd og annet som varmer opp vår klode og skaper klimaendringer.

*I en globalisert økonomi sendes tekstiler over lange avstander, ofte fra Asia til Europa. Ved mer gjenbruk bidrar vi til mindre transport.

*Svært mye av tekstilproduksjon i utviklingsland er knyttet til barnearbeid og helsefarlige arbeidsforhold. Småbarn arbeider ofte under slaveliknende tilstander, knyttet til vold og elendig lønn. I Bangladesh arbeider for eksempel kvinner for ned mot 400 kroner i måneden.

Norge importerer 80 tusen tonn tekstiler i året, det vil si rundt 17 kilo per person. Denne importen er fordoblet siden 1990, og på de siste ti-tolv årene har prisen på klær sunket med hele 34 prosent, mens andre varer i gjennomsnitt har steget med nærmere 20 prosent. Det har mange konsekvenser her i Vesten Det er stas med mange og nye klær, men det fører også til et unødvendig overforbruk av klær, ikke minst i luksuslandet Norge.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200