Kamp mot prostitusjon

Menneskehandelen i Øst-Europa antar enorme proporsjoner, og omfanget øker. Hvert år havner mellom 100 og 200 tusen kvinner fra ulike østeuropeiske land i prostitusjon. Riga, Latvia, er blitt et senter for såkalt trafficking i Øst-Europa. En tjeneste som kaller seg F61, Freedom61, er i gang med å hjelpe kvinner ut av uføret. Ny Start i Øst støtter arbeidet deres og har allerede gitt prosjektet betydelige summer.

Over 100 000 østeuropeiske kvinner havner årlig i prostitusjon. (Illustrasjonsfoto: iStock)Over 100 000 østeuropeiske kvinner havner årlig i prostitusjon. (Illustrasjonsfoto: iStock)I samsvar med navnet på denne tjenesten er det frihet det handler om, og da snakkes det ikke først og fremst om frihet TIL, men frihet FRA, frihet fra stoffavhengighet – de fleste kvinnene er stoffavhengige – frihet fra seksuell utnyttelse, fra undertrykkelse og uverdighet. Det er denne formidable oppgaven de frivillige har satt i gang med. ”Frihet61” er knyttet til misjonsorganisasjonen Youth with a Mission i Latvia, tilsvarende norske Ungdom i Oppdrag.

I første omgang er pengene fra oss, innrettet mot bygging av et ”tilpasningssenter” i nærheten av byen Valdemarpils i det vestlige Latvia. I tillegg til dette har vi i år også startet et loddsalg der pengene går til støtte av senteret. Drivkraften bak dette initiativet er en av våre frivillige på Jaren, evigoptimistiske Haldis Thune. Vi håper å få inn nærmere hundre tusen kroner på lotteriet. I tillegg har vi tidligere bevilget minst like mye.

Jobbes på flere plan

Det nasjonale frihetssymboletDet nasjonale frihetssymbolet i Latvias hovedstad Riga. Men det er ingen frihet for de mange kvinnene som her havner i prostitusjon og rusmisbruk.Bygget det handler om, er delvis oppført for flere år siden da det var planlagt som et ungdomssenter. Mannen og drivkraften bak tiltaket, Maris Dzels døde dessverre før det ble ferdig, men enken Judite ville at bygget skulle brukes i hans ånd, hjelpe utsatte mennesker. I skrivende øyeblikk er imidlertid den tragiske beskjeden kommet at Judite Dzels er gått bort, bare 51 år gammel.

Riga betegnes som ”Nordens Amsterdam”. Den latviske hovedstaden har fått sin tvilsomme posisjon, hovedsakelig på grunn av billig alkohol og et yrende natteliv med en flora av barer og restauranter. Slik er det blitt en magnet for sex-lystne turister fra hele Europa, men med ødeleggende virkninger for tusener av kvinner. Selvsagt er det mangesidige fattigdomsproblemet også en del av dette bildet, siden store grupper av mennesker fra Øst-Europa søker et bedre liv. Kvinnene har fått løfte eller håp om ny jobb og en bedre fremtid.
F61, Frihet 61, jobber på flere plan.

Oppsøkende virksomhet overfor prostituerte og med en nattkafé i Riga. Blant loslitte bygninger og dårlig opplyste sidegater ligger dette tidigere lageret som er pusset opp og ominnredet til en fredens oase der kvinnene tilbys hvile, samtaler og måltider. Her tilbys lys og varme, en trygg og omsorgsfull atmosfære midt i ellers mørke, kaotiske og kalde omgivelser. Sexkjøperne kontaktes også. Uten å fordømme dem inviteres de til samtale.

Håp

Men det trengs mer. Langt vekk fra Riga, i det vestlige Latvia, finner vi også det planlagte tilpasningssenteret, bygget som nå skal innredes med flere plasser for noen av disse kvinnene. Gamle vaner må brytes. Her skal gis arbeidspraksis – det er viktig å lære et yrke slik at kvinnene kan tjene penger på ordinær måte – og her blir det et midlertidig bo- og omsorgstilbud

Evangeliet er håp, håp om en bedre fremtid, frihet for dem som er lenket fast, muligheten for en åndelig og sjelelig helbredelse. Det gir kraft til en forandring og ikke minst oppreising. Vi i Ny Start i Øst er stolte og glade over å få være med på å løfte noen kvinner ut av slaveri og fornedrelse.
Håvald Slåtten

Sann frihet

Prisen på ombyggingen er beregnet til drøyt 1,4 millioner kroner. Ny Start i Øst dekker en god del av kostnadene. Mye av jobben skal utføres av frivillig arbeidskraftPrisen på ombyggingen er beregnet til drøyt 1,4 millioner kroner. Ny Start i Øst dekker en god del av kostnadene. Mye av jobben skal utføres av frivillig arbeidskraft

Navnet til organisasjonen som vil hjelpe kvinner, ”Freedom61” , følger av et utsagn som kom for 2700 år siden, og vi kan lese om det i Bibelen, hos den jødiske profeten Jesaja der han kommer med en av sine mange forhåndsvarsler om at en dag skal det komme en som skal sette menneskeheten i sann frihet. Messias/Yeshua/Jesus.

700 år senere stod denne mannen i templet i Jerusalem og siterte profeten: ”Herrens Ånd er over meg, for Herren Gud har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et gledesbudskap for de arme, for å lege dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker”. Så la han bort boken og sa: ”i dag er dette skriftordet oppfylt mens dere hørte på”. Han sa egentlig. ”Det er jeg som er denne mannen. Hør på meg. Følg meg.”

Menneskehandel

Ifølge definisjon er det organisert handel med mennesker. Det er å utnytte kvinner, barn og menn til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang, vold, trusler eller forførelse og løgn, eller ved å utnytte menneskers sårbare situasjon. Det kan handle om prostitusjon, tvangsarbeid eller tvangstjenester, for eks. tigging eller krigstjeneste. Det er i stigende grad blitt brukt til å beskrive salg av kvinner og barn til seksuell utnyttelse både internt i et land eller over landegrenser.

Ifølge Wikipeda anslår man at mellom 300 000 og 500 000 kvinner og barn sluses inn på seksuelle markedet i Europa hvert år. Svært mange kommer fra Øst-Europa, men svært mange også fra Afrika og Asia. På verdensbasis mener man at kanskje 2,5 millioner kvinner og barn blir utsatt for menneskehandel. Men slike tall må tas med forbehold siden det er uhyre vanskelig å fastslå.
Menneskehandel er vår tids slaveri, og det handler som nevnt ikke bare om seksuell utnyttelse.

Selv om det ikke defineres som menneskehandel, arbeider i mange land barn, kvinner og menn under slavelignende tilstander for å skaffe den rike del av verden billige produkter, som klær Produksjonen skjer ofte under blodslit og med luselønn.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200