Mangfoldige Mindaugas

Det finnes mennesker som får tid til alt. Ikke fordi de har mer tid enn andre, men fordi de benytter døgnet, den tiden de har til rådighet, og de bruker den effektivt. Samtidig gruer de seg ikke for å ta fatt. 

En av disse er Mindaugas Palionis, vår samarbeidspartner i det nordlige Litauen der han driver rehabiliteringssenter for rusmisbrukere, han hjelper gamle og hjemløse, er pastor for en menighet, driver forebyggende arbeid – og mye mer.

Mindaugas PalionisMindaugas Palionis og hans kone Daiva, en strålende begavet sanger

Han er alltid i farta, Mindaugas. Når han ikke jobber, tenker han ut nye prosjekter, nye måter å løse problemene på. Dessuten er han en uhyre dyktig praktiker, håndverker, litt av en kunstner.

Han stiftet ”Priglobstis”, som faktisk betyr ”ly”. Halvparten av medlemmene i styret er fra menigheten i Akmene, og den andre halvparten fra selve stiftelsen.

Svake grupper

Ny Start i Øst har gitt penger til hjemløseNy Start i Øst har gitt penger til oppussing av et hus for hjemløse.Det er også ulike typer ”ly” han gir. Åndelig og praktisk. Han er pastor, driver menighet i Akmene. Men ut fra denne søker han å hjelpe de mange som lider.

Stiftelsen har fått  EU-midler til mye av det som det jobbes med, for eks til bygging og drift av et moderne  omsorgssenter for rusmisbrukere.

Mindaugas og stiftelsen driver også et dagsenter for barn, setter i gang med forebyggende arbeid ved å oppsøke skoler, og han driver med opplysningsarbeid i radio.

I tillegg har han på svært mye billigsalg kjøpt et gammelt jaktslott rett nord for grensa i Latvia. Her er det allerede tatt inn mennesker med rusproblemer.

Han har et mindre hus for hjemløse og et annet for gamle som ikke blir tatt hånd om.

Ny Start i Øst har gitt penger til hjemløseStiftelsen tar seg også av gamle, gir hjelp og arbeidsoppgaver til dem som klarer det, for eksempel grønnsakdyrking.Ny Start i Øst har støttet ”Priglobstis” og mangfoldige Mindaugas i flere år, både ved hjelp av hjelpesendinger som han selger i tre gjenbruksbutikker, og som skaffer penger til bygging og til drift, og ved direkte bevilginger.

Når vi spør Mindaugas om hvilke andre partnere han har svarer han:

– Jeg får litt hjelp fra Tyskland og Finland, men den aller viktigste samarbeidspartneren er DERE fra Norge.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200