Nasjonalisme og vanstyre

Det er veldig mye historie i Ukraina, altfor mye vond historie. Folkesjelen, landets kollektive bevissthet, er mollstemt på grunn av krig, hungersnød, massakre, undertrykkelse og terror, århundrer tilbake. Den brutale maktpolitikeren Josef Stalin tok ingen smålige hensyn og rasket til seg det nåværende Vest-Ukraina i 1940.

Majdan-plassen i KievBilde: Majdan – den såkalte uavhengighetsplassen i Kiev – så sist vinter ut som en krigssone. Demonstrasjonene endte med at presidenten Janukovitsj måtte forsvinne.Da tyske tropper invaderte året etter, etter, var det mange i denne delen av landet som så på dem som befriere og sluttet seg til. Noe av det samme skjedde i de baltiske land som var blitt annektert av Sovjetunionen året før.

Dette er ikke glemt av russere, verken i Russland eller de som bor i det østlige Ukraina. Det er sterke motsetninger i landet med røtter i gamle historiske konflikter. Den nåværende borgerkrigen har ført til at nasjonalistiske krefter er blitt styrket i både Ukraina og Russland. Våpenhvilen som er inngått i Øst-Ukraina, er svært skjør og brytes stadig, fortsatt drepes mange, folk flykter.

Jeg har nettopp besøkt Russland, og det er skremmende å høre hvordan den russiske propagandaen preger mennesker, der igjen fiendebildet av Vesten manes frem omtrent som i den kalde krigens dager. I Baltikum er vi vitne til at det landsettes amerikanske våpen, stridsvogner og pansrede kjøretøyer for å vise russerne at NATO mener alvor. De sier med dette: ”Hold fingrene av fatet. 50 års sovjetisk okkupasjon og undertrykkelse av Baltikum får være nok.”

Vold skaper vold. I Ukraina er også ultranasjonalistiske grupper på fremmarsj. I Kiev ser man stridsenheter som Azov, klare til å bli sendt til fronten i øst. Disse avdelingene har visse symboler som minner sterkt om nazistenes. Slik bygges frontene stadig opp. Russerne sender soldater og tungt utstyr inn i Øst-Ukraina. Det kan bli enda verre om kort tid.

Bilde: Kraftige nasjonale motsetmninger i dagens Ukraina.

Europas mest korrupte

Kraftige nasjonale motsetninger i dagens UkrainaKraftige nasjonale motsetninger i dagens UkrainaMen Putin og russerne skal ikke ha all skylda. Ukraina er sterkt preget av vanstyre. Landet har ikke et uavhengig rettsvesen eller frie medier. Folket har mistet tillit til hele forvaltningen. Det er til og med innført immunitet til de såkalte oligarkene, de styrtrike som karet til seg enorme verdier etter Sovjetunionens oppløsning. Korrupsjon og maktmisbruk er dypt rotfestet i hele det ukrainske samfunnssystem og har også bidratt til oppstanden i Øst-Ukraina.

Ifølge indeksen fra Transparency International er Ukraina rangert helt ned på 144 plass, sammen med land som Kamerun og Nigeria. Dette gjør Ukraina til Europas mest korrupte land.

En million korrupte byråkrater sparkes

Ukrainas president har undertegnet en såkalt ”renselseslov” som skal rydde opp i dette gjennomkorrupte landet. Aftenposten skriver 18.oktober i år at nærmere en million såkalt råtne byråkrater kan få sparken. Her kan syndere helt tilbake til sovjet-epoken få beskjed om å ta sin hatt og gå. Men ikke alle slipper unna med det. Mange kan bli etterforsket og stilt for retten. Byråkrater må dessuten legge frem oversikt over eiendeler, inntekter og utgifter slik at de som har en livsstil som ikke stemmer med inntektene, skal tas.

President Poroshenko skriver på sin hjemmeside at han ønsker å ”gjenopprette borgernes tillit til myndighetene og bygge et system i samsvar med europeiske standarder”. Det kreves likevel ingen sterke profetiske evner for å slå fast at dette kan bli en durabelig og langvarig maktkamp.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200