Rent vann og jenteutdanning = utvikling

Rent vann, god hygiene og utdannelse for jenter står høyt på dagsorden nå i høst. Helt vesentlige forutsetninger for utvikling. Ny Start i Øst er med på dette. Vi har siden 2011 årlig støttet et prosjekt for å skaffe vann til landsbyer og utdanning for jenter blant Kolhefolket i Bangladesh.

Det hele ble startet av en tidligere Santal-misjonær fra Lillehammer, og som i dag er organisert som en egen stiftelse med navnet Tabitha Foundation.

En gjeng med high school-jenterEn gjeng med high-school-jenter i NuzipurStiftelsen er en del av den lokale lutherske kirken: Bangladesh Northern Evangelical Lutheran Church.

Det står om Tabita i Apostlenes gjerninger 9,36 at hun var rik på gode gjerninger og hjalp de fattige. Ny Start i Øst har også i år gitt betydelig støtte til stiftelsen. Dette har sikret drift av tre små skoler med til sammen 200 elever, et lite internat for jenter som går på ”high school” – altså 6. til 10. Klasse – sikring av rent drikkevann og fullføring av et kirkesenter for Kolhefolket

Rent vann og do

Side 22 Kvinnene ved bronnen web”Kvinnene ved brønnen” i Babudan Kolhe-landsby. Vannpumper som Ny Start i Øst er med og finansierer.Gode sanitærforhold og rent drikkevann er helt avgjørende for å sikre helse og godeoppvekstvilkår for barn og unge.

Vann er det mye av i Bangladesh, men det er til dels svært forurenset.Likevel er det enkelt å bore etter grunnvann. Men det koster noen kroner, og de fattigste stiller bakerst. Derfor er det stort behov for vannpumper.

– Vårt mål er å skaffe rent drikkevann til hver landsby hvor vi har kontakt. En vannpumpe kan deles av mange familier, og det er alltid et yrende liv ved disse pumpene. I området hvor vi arbeider koster en vannpumpe ca 3000 kroner, avhengig av hvor dypt det må bores, forteller Torbjørn Lied som leder Tabitha.

Men han understreker at like viktig er det å gi en do til hver familie. Ingen vil rengjøre en do for andre, derfor viser det seg at hver familie må ha sin egen do. Da blir den brukt, og da blir den holdt ren. De får et byggesett med sementringer, doskål, vegger og tak, og så monterer de det selv. Det fungerer. Resultat: Folk blir mye friskere, slipper mange av infeksjonene som følge av dårlig hygiene.

Jenter får utdannelse

Side 23 2 webStolte skolejenterTabitha Foundation drifter 14 folkeskoler i landsbyer der det bor både santaler og Kolhe-folk. Her får dermed nesten 1000 barn skolegang opp til klasse fem, ca halvparten er jenter. Men når jentene når puberteten, er det mange som slutter på skolen, og altfor mange blir giftet bort i svært ung alder.

– Derfor har vi startet et lite internat for high school-jenter på en gammel misjonsstasjon i Nuzipur by. Her er det godt tilbud for videre skolegang på offentlige skoler og et internat med god ledelse som gir jentene trygge rammer. I år er det 18 jenter på internatet, noen fullførte studenteksamen i vår. Vi har plass til mange flere, og hvis vi klarer å sikre økonomien, er målet å gi tilbud til 50 jenter, for teller Lied.

Han sier at det i år også gis fullt stipend til tre jenter som får sykepleieutdannelse og to jenter på to-årig college.

– Vi er overbevist om at skal vi få til gode levekår og en positiv utvikling blant Kolhefolket, må jentene få utdannelse – før de blir gift. Det er mødrene som sikrer barna god skolegang i neste generasjon. Gjennom skole og aktive kristne menigheter blir det Ny Start for Kolhe-folket og santalene i Bangladesh, avslutter Torbjørn Lied fra LIllehammer.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200