Spar vannressurser – Kjøp brukt!

Brønnboring – vannpumper. Vi hjelper landsbyer med å skaffe seg vann. Nettopp vann og vannressurser har vært sterkt fokusert denne høsten.
I et miljøperspektiv er bomull en versting, både dyrkingen, men også som råstoff i produksjonen.

Bare for å farge en slik skjorte kreves 200 liter vann. Det betyr igjen at vi sparer miljø og ikke minst vannressurser når levetiden til klærne forlenges, enten de er av bomull eller annet.

Ekstremvaer herjer - tørkeHindrer utvikling

Vi har ved gjentatte anledninger understreket akkurat dette budskapet, men nevner det på nytt siden det livgivende vannet er på dagsorden som aldri før. Vannmangel hindrer utvikling i en rekke land. Barn, særlig jenter, må bruke timer hver dag for å hente vann. Det tar tid fra lek, men også skolearbeid og hindrer utdanning for jenter, det reduserer bondens avlinger og slik forblir han og familien fattig. Vannmangel skaper sykdommer og hungersnød.

 Vi sender eller selger millioner av enheter klær, sko, sportsutstyr, møbler og mye annet. Bruktkjøp sparer miljøet. Dette er også en samstemmig enighet hos miljøorganisasjoner her til lands og i verden. Det er særlig utviklingsland der en stor del av våre tekstiler nå fremstilles, som får regninga i form av forverrede livsvilkår for mennesker og dyr. Mye av denne produksjonen er knyttet til barnearbeid, uholdbare arbeidsforhold og elendig lønn. Det er også nettopp i disse landene at mangel på rent vann er en kritisk faktor.

Oversvømmelser andre stederKlimagassutslipp

Ved slik gjenbruk bidrar vi også til mindre utslipp av klimagasser. Til produksjon av tekstiler kreves mye energi, og denne kommer ofte fra forbrenning av fossile energikilder som gass, olje og kull. Kjøper du nye klesplagg for rundt 5000 kroner i måneden, noe svært mange gjør, bidrar du til utslipp av et halvt tonn klimagasser pr. år – kulldioksyd, metan og annet – som varmer opp vår klode, skaper vannmangelr eller oversvømmelser. Et land som Norge importerer mer enn 80 tusen tonn klær hvert år, nærmere 17 kilo for hver enkelt av oss. Denne importen er mer enn fordoblet de siste tjue årene.

Langtransport

I en globalisert økonomi sendes varer over lange avstander, ikke minst gjelder det tekstiler, for eks. fra Asia til Europa. Transport er en ytterligere forurensende faktor, med ytterligere utslipp av klimagasser.

Selvsagt er det også positive sider ved at utviklingsland har fått muligheter til å skape produksjon og arbeidsplasser, men det understreker bare at det finnes positive og negative virkninger av nesten all menneskelig aktivitet.

 

Ekstremvær herjer. For lite vann mange steder…

… og alt for mye andre steder.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200