Transporter 2015: Omtanke og kjærlighet

– I løpet av så mange år har dere, med omtanke og kjærlighet samlet og sendt oss så mye som har betydd stadig mer for vårt folk. Denne omsorgen har vi brakt videre over hele landet, fra landsbyer i Vest-Ukraina til krigssonene i øst.

Særlig det siste året, med en stor strøm av hundretusener av interne flyktninger, har den humanitære hjelpen fra dere blitt så utrolig viktig og gjør en stor forskjell for mange mennesker.»

RapporterTea Voru og Margita Liiv tar seg av lageret og fordeling i Voru Estland der vår samarbeidspartner er Metodistmenigheten som tar imot to sendinger i år.Sitatet er fra vår ukrainske samarbeidspartner i Kiev og forteller litt om hvilken betydning arbeidet vårt har der – i et land som sliter med enorm fattigdom og krigslidelser, og med en enorm flyktningestrøm som nå er skjøvet helt ut av Europas offentlige rom og oppmerksomhet. Vi har i år sendt 6 trailere til Ukraina der vi har to samarbeidspartnere som fordeler videre.

På noen andre sider i bladet kan du lese fra flere partnere om hva dette har betydd etter vår snart 25 års virksomhet for vanskeligstilte i Øst-Europa. Vi har ikke noe eksakt tall, men vi har nok i disse årene sendt over 600 fullastede trailere som tilsvarer nærmere sju tusen tonn med hjelpesendinger. 

 I løpet av året 2015 har det rullet ut 34 fullastede trailere fra lageret i Hunndalen. Det er tre flere enn året før. Transportene representerer i år ca. 400 tonn med hjelpesendinger som er fraktet til våre faste partnere i seks ulike land. De tre baltiske, til Ukraina, Romania og Bulgaria.

Fordeling

Folk spør hvordan sendingene våre blir fordelt. Det skjer på mange måter.  Noen steder kommer personer eller organisasjoner/menigheter og henter det for så å fordele det. Mye blir solgt. Drøyt halvparten av det vi sender blir delt ut gratis. Det øvrige blir solgt – til inntekt for sosialt arbeid på ulike områder.

Vi ser gjerne at det vi sender kan bli solgt for en lav pris, siden det gir såpass mye i inntekter til mange viktige formål. Dette er faktisk god forvaltning. De fleste personer, men ikke alle, kan betale litt. Men vi har som betingelse at hvis personer ikke har penger, får de klær og annet gratis.

Hvis vi ser på de enkelte land, har sendingene fordelt seg slik:

Estland:   11 sendinger

Til dette landet som har stor symbolsk betydning for oss, siden det var der vi startet for snart 25 år siden, er det i år fraktet svært mye. Her har vi seks ulike samarbeidspartnere, spredt over det meste av landet, og som vi har hatt et nært samarbeid med i mange år. Vi sender til byene Narva, Aseri, Vöru, Valga, Jøhvi og Killingi Nomme. På disse stedene blir det meste av det vi sender, solgt.

Latvia:   4 sendinger

To samarbeidspartnere som tar imot sendinger. Diakonistiftelsen i Riga er en av dem og fordeler over hele landet. Det meste vi sender til Latvia, blir gitt ut gratis

Litauen:   6 sendinger

Flere samarbeidspartnere i Litauen, i byene Akmene og Klaipeda. Den viktigste er misjons- og sosialstiftelsen «Priglobstis» i det nordlige Litauen, med senter i byen Akmene. Det meste av det vi sender til Litauen, blir solgt i våre partneres gjenbruksbutikker.

Ukraina:   6  sendinger.

To samarbeidspartnere, til byene Kiev og Bila Tserkva. Alt deles ut gratis

Romania: 5 sendinger.

To samarbeidspartnere. Til byene Baia Mare og Calarasi. Gratis utdeling

Bulgaria. 2 sendinger.

En samarbeidspartner i byen Gabrovo. Her blir det aller meste av det vi sender, solgt.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200