Hjelper barn i Kirgisistan

Ny Start i Øst har i senere år støttet et fosterhjemsprosjekt i Kirgisistan. Kristin Seljebakken fra misjonsorganisasjonen Ungdom i Oppdrag reiste dit midt på 90-tallet med et kall til å bidra, og har gjennom stor uegennyttig innsats vunnet tillit og respekt.

KuljigitKuljigit, 11 år, fikk sin første rullestol.Vinjara, lederen for Køikøl Fond, var en de første Kristin ble kjent med i Bishkek, nylig lærerutdannet, ny som kristen og enslig mor. Hun hadde vært utsatt for bruderov, som er akseptert ifølge tradisjonene, men forbudt ved lov. Etter at hun ble gravid, holdt hun ikke ut behandlingen fra mannen og svigerfamilien.

Ble kristen

Til tross for skammen det førte med seg over henne selv og familien, brøt hun likevel opp for å skaffe seg eget arbeid i byen. Her møtte hun kristne og ble snart aktiv i den første kirgisiske menigheten som var etablert. Da ble det mer bråk fra familien og søskenflokken på 11. Skylden for at foreldrene ble syke, ble lagt på henne fordi hun «hadde solgt seg til russernes Gud», og det vanket både skjellsord og fysisk mishandling.

Nå er forholdet til familien et helt annet. I møte med problemer er det hun som blir spurt om å be til sin Gud for dem! Flere av søsknene bor i landsbyen de kommer fra, og barna som hun har ansvar for kan sendes dit i feriene. Hun har også fått et stort jordstykke og dyrker poteter og annet til eget bruk. Der er også plantet frukttrær; epler og aprikoser, som det er håp om vil gi en større avling etter hvert.

Hjelper gatebarn

Vinjara arbeidet som lærer og kjøpte en et-roms leilighet til seg og sønnen. Med Sovjets sammenbrudd ble det stopp i industrien og andre statlige arbeidsplasser. Dette førte til stor arbeidsledighet og sosiale problemer. «Gatebarn» ble et voksende fenomen, og Vinjara bekymret seg over situasjonen. Hun begynte å ta med seg matpakker og prate med barna som ofte satt og sniffet lim for å fortrenge sult og frost. For å kunne gjøre en større innsats, solgte hun sin lille leilighet og kjøpte ei tomt i et nybyggerområde. Hun gjorde dette i tro på Guds kall til tjeneste for de minste og mest vanskeligstilte i samfunnet. Guds trofasthet og mange under ligger bak oppbyggingen av dette hjemmet som har fått være et tilfluktssted for mindreårige.

Etter hvert har også andre søkt hjelp, f.eks. kvinner som blir mishandlet av ruspåvirkede ektemenn. Mange i denne bydelen har kommet flyttende fra landsbygda i håp om et bedre liv i byen, men arbeidsledigheten er fortsatt stor.  «Køikøl Fond» ble etter hvert offentlig registrert som en sosial hjelpeorganisasjon i god forståelse med skole og bydelsadministrasjon.

Tar seg av funksjonshemmede

VinjaraVinjara, årets navn i Bishkek.De siste par årene har Vinjara også hatt en tjeneste til de fysisk handicappede. Det er ei gruppe som er totalt forsømt av myndighetene; ingen hjelp, ingen tilbud om skolegang. I bydelen er det 28 barn med forskjellige handicap. Køikøl, som er et hjem for inntil 10 barn, er avhengig av støtte til drift, og hjelpen fra Ny start i øst har vært avgjørende. Gaver utover dette går til sosialt arbeid i bydelen. I fjor ble Vinjara utnevnt til «årets navn» både av Bishkek by og bydelsadministrasjonen. Et stort forbilde som lever det hun lærer og som det er et privilegium å stå sammen med, sier Kristin.        

Den sentralasiatiske tidligere Sovjetrepublikken med fem mill. innbyggere har gått gjennom store omveltninger etter selvstendigheten. Hovedstaden som het Frunze i kommunisttiden til ære for en av Stalins generaler fra Moldova, er igjen blitt Bishkek, og kirgisernes eget språk har erstattet russisk i offentligheten. Samtidig er kristen misjon og hjelpearbeid kommet inn, og Bibelen blitt tilgjengelig for vanlige folk.


Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200