Pionérsending til Albania

For første gang har Ny Start i Øst dette året fått av gårde hjelpesending til Korca i Albania, til en menighet som vi har besøkt, møtt lederskapet og ser at de driver et meget godt arbeid med å hjelpe de aller fattigste. Dette er altså én av i alt 35 fullastede trailere til våre partnere i Øst-Europa, hver av dem på ca 11 tonn.

AlbaniaHjelpesending deles ut i fattigområder i byen Korca i Albania.En sentral person i arbeidet i Albania er norsk, Arild Brunslid fra Fredrikstad, som ble kristen i godt voksen alder og fikk kall til å reise dit for å forkynne evangeliet og hjelpe mennesker i et område med stor fattig­dom.

– Hvordan er den økonomiske og sosiale situasjonen i dette området?

– Generelt svært dårlig her som i Albania for øvrig. Ingen sosialhjelp, sykepenger, pensjon på 800 kroner i måneden som skal dekke strøm, husleie og mat. Stor arbeidsledighet.  Folk her fryser faktisk i hjel om vinteren fordi de ikke kan betale for strøm eller ved.

– Hvordan hjelper dere?

Utdeling i fattigstrøk– Vi forsøker å hjelpe de fattigste av de fattige, blant annet med varm mat to ganger i uka. Vi forsøker å hjelpe 100 familier, som ingen andre bryr seg om, med mat og med ved. Nå planlegger vi å få i gang et senter for voldsutsatte kvinner.

Vi må forsøke å gi Guds kjærlighet og omsorg så langt vi kan. Derfor er denne traileren med over 10 tonn hjelpesendinger som dere sender oss, et fantastisk middel for oss til å hjelpe både flere og bedre. Gud skal vise oss veien slik han har gjort gjennom mange år.

Transporter 2016

Ny Start i Øst har i 2016 sendt 35 trailere med hjelpesendinger – til sammen ca 400 tonn. Det er  til de faste partnerne vi har sendt til tidligere år. Vi legger stor vekt på trofasthet over tid og gode og nære relasjoner med dem som er våre samarbeidspartnere. Det er flere grunner til dette, blant annet er det med på å forebygge ­misligheter i forvaltning av de betydelige  ressursene som vi fordeler. Vi skriver, oppsøker og spør. De må sende inn rapporter over hvordan de forvalter og fordeler. Vi sender til steder der menigheter og organisa­sjoner gir videre utover landet.

 

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200