Kamp mot trafficking

Flere unge kvinner som vil ut av prostitusjon, har de siste månedene kommet til senteret som drives av stiftelsen «Freedom61», (Frihet61) i Valdemarpils i Latvia. Dette senteret har Ny Start i Øst bevilget betydelige pengesummer til de siste tre årene, totalt nærmere en halv million kroner.

Lederen Tom Koetje i det nyinnredede kjøkkenet.Lederen Tom Koetje i det nyinnredede kjøkkenet: – Stor takk til Ny Start i Øst for all støtten dere har gitt.Det er for tiden fire kvinner ved senteret som nå også får yrkesopp­læring. – Flere skal det bli, ifølge en optimistisk leder, Tom Koetje.

Vi har i tidligere skrevet om Ny Start i Øst sitt engasjement for dette senteret. Derfor følger vi nå opp med en statusrapport. Det store bidraget fra Ny Start i Øst har bidratt sterkt til å sette senteret i god stand, selv om det fortsatt gjenstår en del før det er helt ferdig.

Stiftelsen «Freedom61» har sitt navn fra et utdrag i Bibelen, fra profeten Jesaja kapittel 61, der det oppfordres til å sette mennesker i frihet. Her står det skrevet: «Han (Gud) har sendt meg for å forkynne et gledesbudskap for de fattige, for å lege dem som har et knust hjerte. Rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker.» Dette er også en profeti om Messias, Jesus, som skal komme og sette alle ting i stand, løse denne verdens lidelser gjennom evangeliets budskap. Det er også dette som er det åndelige grunnlaget for alt det vi i Ny Start i Øst driver.

Samarbeid med næringslivet

Det er mange slags lenker og fangenskap. Prostitusjon, salg av kroppen sin til seksuelle tjenester er en type fengsel eller fangenskap.

– Det har vist seg å være noe vanskelig å få kvinner til å være villig til å bli der over en lengre periode, men nå virker det som at det kan bli en forandring, sier lederen Tom Koetje. Han forteller at i tillegg til de fire kvinnene som er der nå, var det to andre som oppholdt seg der i to måneder, men som så forlot dem. Det er også mange kvinner som regelmessig oppsøker kafeen de driver i Riga. Disse oppmuntres til å ta opphold ved senteret.

Yrkesopplæring

Hagearbeid og innhøsting Hagearbeid og innhøsting av grønnsaker er en del av aktivitetene ved senteret.En av de store utfordringene er å skaffe kvinnene en jobb eller arbeidstrening slik at de kan livære seg på annen måte. Dette er et tilbakevendende tema, forteller Koetje. Igjen og igjen hører vi at historien om at den eneste grunnen til at kvinnene går tilbake til gata, er at de ikke finner arbeid på andre måter. Ledelsen ved senteret har nå begynt et systematisk arbeid med å kontakte forretningsdrivende i Riga og i det vestlige Latvia. Tanken er å bygge et nettverk av næringsdrivende som kan arbeide med disse kvinnene som vil i gang med et annet liv.

Smykkeproduksjon

– Vi har hatt en lærer her som har lært kvinnene å sy. Vi har tenkt å fortsette med dette og har kjøpt inn symaskiner med støtte fra en sponsor. En annen er kommet her for å lære dem opp i sying av barneklær. Vi håper dette kan gi jobb og inntekter for noen. Vi har også startet produksjon av  smykker, og det er svært oppmuntrende at vi nå har fått en bestilling.

Dette er ravsmykker, et lokalt produkt her ved Østersjøen, og vi håper dette kan gi levebrød for flere kvinner, både her og i Riga. Vi håper på flere prosjekter som kan gi inntekter, sier Koetje.

Det er også svært oppmuntrende at de har sett hvordan lokale kristne nå engasjerer seg. De kommer hit og leder bibelstudier, setter i gang fysisk treningstilbud, dans og aerobic. De lærer også fra seg grunnleggende regler for forretningsdrift.

Riga – senter for trafficking

Riga og deler av Latvia ellers er jo blitt et senter i det nordlige Europa for mye av denne ødeleggende virksomheten. Kvinnene som trekker på gata i Riga og andre byer i Baltikum, kommer også fra andre deler av Øst-Europa. Mange drar også videre til andre land i Vest-Europa. Latviske myndigheter prøver også å gjøre noe med dette, men det er en vanskelig oppgave.

– Mafianettverk som står bak mye av dette, har dessverre et godt tak flere steder i Baltikum.

Påvirkes av evangeliet

Det gjenstår en del arbeid før bygget er helt ferdig.Hjelp til kampen mot trafficking. Det gjenstår en del arbeid før bygget er helt ferdig.Freedom61 tilbyr et håp – et annet liv, selv om det foreløpig er en dråpe i havet. Men hvert menneske som kan reddes, er av betydning. Nåværende leder Tom Koetje, er amerikaner, fra Seeatle. Solgte alt og flyttet med familien til Latvia og Valdemarpils. Han følte Guds kall til å ta denne jobben, som selvsagt er svært krevende.

– I løpet av sommeren har vi sett hvordan kvinner som flytter inn hos oss forandres, sier han.

– Vi begynner hver dag med bibelundervisning, går turer i området. De arbeider i hagen, lager mat og tar del i ulike aktiviteter ellers. Vi ser også hvordan kvinnene får et større perspektiv i hvem de er i Kristus. Det er et privilegium å være sammen med dem og se endringen, sier Tom Koetje.

– Selv de som er innom senteret og så forlater oss, er blitt påvirket av evangeliet. Vi har vist dem medmenneskelighet og omtanke, og de kan komme tilbake, eller de kan møte Gud på annen måte og andre steder.

Tom Koetje sier de trenger mye forbønn, for uten bønn og Guds hjelp kan de ikke drive dette. Det er en uhyre vanskelig tjeneste, og den er heller ikke helt ufarlig siden man utfordrer sterke krefter.

– I tillegg til senteret i Valdemarpils driver vi vår kafé i Riga der mange kvinner kommer innom, kan varme seg og få mat og drikke. Noen har tatt et vanskelig valg med å komme til senteret i Valdemarpils.

Koetje gir samtidig utttrykk for stor takk for all støtten de har fått fra Ny Start i Øst. Den har vært av avgjørende betydning.

– Støtten fra dere gjør det mulig for teamet å holde fokus på å hjelpe kvinnene, og slik utvider vi Guds rike her i Latvia. Nå må vi skaffe penger til å fullføre reparasjon av taket og skaffe midler for driften av senteret i 2017.

Takk igjen for støtte og ikke minst for omtanke, sier Tom Koetje i Valdemarpils, Latvia.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200