Håp for mennesker i dypeste fattigdom

Støtte utenfor Øst-Europa – Filippinene

Medarbeider på FilippineneEn av medarbeiderne i den lille bedriften som lager papir og kort på Filippinene.Ved hjelp av god støtte fra Ny Start i Øst/Ting og Tøy, bygges det opp en base i byen Olangopo på Filippinene som skal ta hånd om tidligere prostituerte og deres barn. Her arbeides det målrettet med å hjelpe kvinnene ut av menneskelig fornedrelse og seksuell ødeleggelse. Senteret som heter Tamar, har som mål å føre tidligere prostituerte inn i et verdig og meningsfullt liv.

Vår støtte er kanalisert gjennom vennskapsforeningen Philippino Friends in Norway med base i Hamar. Han som startet, var Finn Austdal som en respons på møte med hovedstaden Manilas enorme slum og et ønske om å kunne gjøre en forskjell. Gjenopprettelse og skolering mot yrke skjer ved å formidle evangeliet, få dem til å følge og praktisere det evangeliet sier, gi utdannelse og annen hjelp slik at de kan forsørge seg selv.

Basen har opprettet en liten bedrift som produserer håndlaget papir og kort av dette papiret. Produksjonen krever mange arbeidere og her blir det ulike oppgaver å bryne seg på. Også mulighet til å skape seg en inntekt til å forsørge seg selv og familien. Det er viktig å få et rett perspektiv på livet, men også viktig å føle seg nyttig og skape et grunnlag for livet i det dag­lige.

Millioner i ekstrem fattigdom

To gutter i slummenTo gutter fra slummen med uttrykk av undring, usikkerhet, men også håp.Filippinene har enorme økonomiske og sosiale problemer. Denne øynasjonen i Stillehavet, som består av over sju tusen øyer har over hundre millioner innbyggere. 40 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. 14 prosent lever i såkalt ekstrem fattigdom. Ekstrem fattigdom defineres som en inntekt på mindre enn 1 USD pr. dag, altså mindre enn åtte kroner dagen. I en slik fattigdom drives svært mange unge kvinner ut i prostitusjon.

Den norske vennskapsforeningen er svært takknemlig for  støtten som Ny Start i Øst/Ting og Tøy har gitt for å utvide et allerede eksisterende tilbud for prostituerte i byen Olangopo City.

De startet sitt samarbeid med organisasjonen Reach Youth Ministries for å hjelpe barna i slummen i Manila. I 2013 ble arbeidet også utvidet til å gjelde tidligere prostituerte kvinner og barna deres. Nå samarbeider vennskapsforeningen på Hamar med Tamar-stiftelsen.

Senteret er altså utvidet, og hjelpen fra Ny Start i Øst/Ting og Tøy har dessuten gjort det mulig å finne et marked for produktene som produ­seres.

Vennskapsforeningen i Hamar retter stor takk til alle som arbeider i Ny Start i Øst/Ting og Tøy fordi de har vært med på å skape nye mulig­heter for meningsfylte liv i dette øysamfunnet.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200