Frihet fra rus

  • Gud satte meg fri.
  • Jesu Kristi evangelium ble løsningen på mine rusproblemer.
  • Jeg har fått et nytt liv, med familie, hus og jobb.

Slike og lignende utsagn møter vi stadig vekk fra tidligere harde rusmisbrukere i Øst-Europa. Der samarbeider og støtter vi ulike rehabiliteringssentra som drives av menigheter eller i samarbeid med disse. Ny Start i Øst gir hvert år betydelig støtte, enten økonomisk eller via betydelige mengder hjelpesendinger, til slike sentra i Russland, Litauen, Estland og Makedonia.

Det vi også observerer er hvordan svært mange av dem som går gjennom kristne rehabiliteringsprogrammer er rusfrie og lever positive liv, selv mange år etter at de er ferdige med programmene. Ert slik sted i Estland kan for eks. dokumentere at halvparten av dem som har vært på sentret deres, er rusfrie og lever gode og positive liv, selv fire-fem år etter oppholdet.

Et eksempel på dette kan vi ta fra Russland der og mannen på dette bildet, 32 årige Michael fra byen Krasnojarsk. Han gjennomførte for noen år siden et ettårig program ved senteret utenfor byen Pskov i Vest-Russland. Her driver en menighet og pastor Pavel Tanasidi et senter som tar seg av klienter fra flere omkringliggende byer -Voronesj, Veliky Novgorod og Kaliningrad. Ny Start i Øst har de siste årene gitt noe støtte til oppbygging av senteret.

Michaels historie

170714 Russland Word of Faith Pskov3 170714 Russland Word of Faith Pskov2 170714 Russland Word of Faith Pskov1

Bilder: Michael har i dag familie med kone, tre sønner og en god jobb

Michael forteller at han var sterkt rusavhengig i åtte år, forsøkte på mange måter å bli kvitt problemene, ulike sykehus, medisiner og programmer, men ingenting hjalp.

-Jeg fikk høre om det kristne senteret i Pskov og ville forsøke, fikk opphold der og der opplevde jeg at livet endret seg radikalt, forteller Michael.

-Jeg ble kvitt avhengigheten, først og fremst fordi jeg møtte Herren Jesus Kristus, omvendte meg og her leste jeg Bibelen, ba mye og arbeidet. Her fikk jeg et solid grunnlag slik at jeg kan leve et sunt kristenliv i dag. Jeg har en fantastisk familie, kone og tre flotte sønner, er aktivt med i en menighet i Krasnojarsk, og dessuten driver jeg mitt eget foretagende. Dette kunne jeg aldri drømt om, men det er virkelighet i dag. Takk til Gud og menigheten som hjalp meg og førte meg ut i sann frihet, forteller Michael.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200