Skapt til frihet

«Det aller viktigste for oss er å vite at vi ikke står alene, at dere står sammen med oss. Takk til alle dere som arbeider frivillig, deler deres dyrebare tid for å hjelpe og kjempe for sosial rettferdighet. Uten deres støtte kunne vi ikke gjort på langt nær så mye.»

Slik skriver vår mangeårige samarbeidspartner, Mindaugas Palionis, i Litauen. Mange av våre partnere gir uttrykk for det samme. Vi er team som står sammen på tvers av landegrenser, folkeslag og kulturer. År etter år gjør vi som stiftelse en forskjell i tusenvis av menneskers liv, hjelper våre samarbeidspartnere til å heise godhetens fane i Jesu Kristi navn. Det var dette Han ba oss om: Vis barmhjertighet, hjelp og tjen, tenk ikke så mye på dere selv, men tenk på andre også. I dette bladet kan du blant annet lese om vårt hjelpearbeid i Albania, der vi støtter menigheten «Grenseløs barmhjertighet». Med vår hjelp bygger de opp et senter, et “Barmhjertig- hetens hus» der mennesker skal få praktisk og åndelig hjelp – daglig matutdeling for 150 mennesker, hygienisk og medisinsk hjelp.

Hvem har skylda?

Vi hører så ofte mennesker si at «hvis det fantes en god Gud, ville det ikke vært så mye vondt i verden.» Det er et fullt forståelig synspunkt, men overser noe vesentlig, nemlig at Gud har skapt oss i kjærlighet og til å vise kjærlighet. Det forutsetter frie mennesker. Bare frie mennesker kan føle og utvise kjærlighet. Det er et faktum at vi mennesker gjennom våre tanker, ord og handlinger kan skape ondt eller godt. Alternativet var at Skaperen måtte ha skapt oss som roboter, at vi knapt kunne gå et skritt uten at Han bestemte alt, en som trekker i tråder som på marionetter. Men Gud ville ha frie medspillere. Slik tok han en sjanse, skapte oss i sitt bilde, frie, med mulighet for å føle og utvise kjærlighet og gode handlinger, men også mulighet for å gjøre det motsatte – det onde. Alt fra baksnakkelse til drap.  Resultatet er at vi som enkeltmennesker, grupper eller nasjoner handler helt på tvers av Guds evige hensikt og vilje og slik påfører oss selv og andre skader.

Ekstreme tider

For vi lever i ekstreme tider med voldsomme utslag. Ekstremt vær og klima som skaper nye fattige og forkomne. Her er ekstreme teknologiske nyvinninger som betyr ekstreme utslag, negativt og positivt. Vi ser ekstrem rikdom og ekstrem fattigdom. Rundt oss ser og hører vi om ekstrem ondskap, men også ekstrem godhet. Vi har valgt å være barmhjertige medmennesker i en tid da så mangt går i stykker. Gjennom alt det gode frivillige arbeidet har vi gjort, og gjør vi mye godt – gjennom 27 år nå.  Vi er til stede og gjør en forskjell med hjelpesendinger og pengestøtte i rundt ti øst- og sentraleuropeiske land. En del gir vi også i direkte økonomisk støtte til flyktningarbeid i Midtøsten, og noe til Asia og Afrika. Alt dette betyr en helt avgjørende forskjell i svært mange menneskers liv – hvert eneste år – hver eneste dag.  På de neste sidene kan du lese om noen av disse som får av vår hjelp – i samarbeid med våre samarbeidspartnere.

 

Bildetekst: Jesus gir mat til menneskene. Illustrasjon:Bible Art Library-iStock

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200