Konflikt mellom øst og vest i Ukraina

Forholdet mellom Ukraina og Russland er svært konfliktfylt -med røtter i århundres historie. Da Sovjetunionen brøt sammen i august 1991, løsrev landet seg, som de andre sovjetrepublikkene. Et stort flertall stemte for selvstendighet i en folkeavstemning, men konflikten øst-vest er der fortsatt.

Konflikten i UkrainaKonflikten i Ukraina har kostet mer enn 10 000 mennesker livet og skapt en og en halv million interne flyktninger. Bildet er fra Majdanplassen i Kiev sentrum. Foto: SatiJoy iStock.Ukrainere som undertegnede kjenner, sier at skillet går omtrent ved Kiev og elva Dnjepr som renner gjennom hovedstaden. Den er som et vannskille. Jo lenger østover man kommer desto mer russiskvennlige blir innbyggerne, og jo mer russisk snakkes det, og jo lenger vestover, mer og mer vestvennlige, og det snakkes mer og mer ukrainsk. Skillet viser seg også i valg. Vestorienterte kandidater vil knytte seg sterkere til Vesten og er gjerne noe mer reformvennlige enn de som er mest positive til Russland.

Ukraina har også en egen historie. Kiev og Kiev-riket var den første slaviske statsdannelse, grunnlagt i vikingtiden, rundt nihundretallet. Nordiske vikinger, særlig svenske, spilte en rolle i denne dannelsen. Senere i Middelalderen var deler av landet, den vestlige, under både Polen-Litauen og habsburger-riket i Wien og fikk mye innflytelse derfra. Det var først på 1800-tallet at hele landet ble integrert i det russiske tsar-imperiet. Da Stalin og Hitler ble enige om å dele Polen, og Stalins tropper okkuperte Baltikum, fikk det senere også konsekvenser i det vestlige Ukraina. Området med byen Lviv ble i 1940 okkupert av den røde hær og innlemmet i sovjet-imperiet.

Konflikt som i den kalde krigen

Konflikten mellom de to landene er den alvorligste i Europa siden den kalde krigen. Særlig ble denne skjerpet da Russland okkuperte Krim-halvøya. Denne hadde vært ukrainsk frem til 1600-tallet, men sovjetledelsen ved Krusjtsjov gav provinsen tilbake til Ukraina i 1954. Men den gangen var det enkelt, alt var jo sovjetisk.

Vesten har reagert på okkupasjonen med handelsboikott og levert våpen til Kiev-regimet. Samtidig har russerne levert våpen til opprørerne i de østlige provinsene Donetsk og Luhansk, og som kjemper for russisk tilhørighet. Sett fra Russland mener man at Vesten blander seg inn i områder som de mener er russernes innflytelsesområde.

Noe av konflikten og de mange sosiale problemene i landet skyldes også korrupsjon. Landet har vært svært korrupt, faktisk betraktet som et av Europas verste.  Den nåværende administrasjonen har imidlertid tatt viktige skritt for å rydde opp og blant annet avsatt et stort antall personer innen styre og stell.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200