Regnskap 2017

Forfatter

Frivillighet i millioner og milliarder – regnskap og tall 2017

Statistisk Sentralbyrå leverer tall og beregninger på mangt, de har også tallfestet den årlige verdiskapningen i frivillig eller ideell sektor til over 100 milliarder. I det perspektivet virker omfanget av vår virksomhet kanskje noe smått og beskjedent. Til gjengjeld er det ikke teoretiske kalkulasjoner, men hard valuta i kroner og øre!

Gjennom trofast innsats fra våre mange frivillige medarbeidere, og ved publikum som både handler og gir, så rundet vi for første gang 14 millioner i driftsinntekter for 2017.  Av dette er over 3 millioner gitt bort i direkte støtte til partnere i våre satsingsområder, og 34 fullastede trailere er pakket og sendt med humanitær hjelp. Verdiskapningen i perspektiv av hvor langt midlene rekker for dem som får hjelp kan vi bare tenke oss – det kan utvilsomt mangedobles mot norske forhold. Og fra vårt velferdssamfunn skulle det vel bare mangle at vi ikke kan gi av vår overflod? Så enkelt blir det nok aldri, givergleden vokser neppe i takt med velstandsøkning.

 

Det nytter

«Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet» heter det i Skriften. Vi tror dette ligger i bunnen, hjertelag for andre som merkes i form av en velsignelse over arbeidet. Trivsel, glede og opplevelsen av å lykkes og at det nytter. Det dreier seg nettopp om å møte nøden blant medmennesker og å være en utstrakt hånd for barmhjertighet og medfølelse med ressursene vi har, mye eller lite.

Ny Start i Øst med Ting&Tøy-kjeden har sitt definerte virkeområde innenfor Oppland og Hedmark fylker, eller «Innlandet» som det snart blir offisielt. Fokuset og hovedformålet har hele tiden vært hjelp og støtte til Øst Europa fra det åpnet opp etter kommunismens fall tidlig på 90-tallet. Behovet for hjelp er fortsatt stort, og fra provisoriske innsamlinger og deltagerfinansiert transport med buss har det vokst til større bruktbutikker, bruk av profesjonelle befraktere og naturlig nok mer erfaring og  kompetanse på hjelpearbeid. Butikkene fikk et løft etter at vi fikk politisk gjennomslag for momsfritak for vår ideelle virksomhet i 2005, og det har ført til stor vekst i hele gjenbruksbransjen. Fritaket er gitt for vår forretningsmodell med frivillig bemanning i butikkene og salg begrenset til varer gitt til formålet.

Butikken i Gjøvik hadde et rekordsalg i 2017 på bortimot 3,5 mill – eller 24 % av samlede inntekter. Deretter kommer enhetene på Jaren og Lillehammer med hhv. 2,3 og 1,8 mill. De mellomstore butikkene på Vinstra og Raufoss har et solid nivå på 1,2 mill., og på hakket under er Moelv og Otta med ca. 925.000 hver. Lena med møbellåven solgte på det jevne for 800.000, mens Vågå som en av våre minste enheter overrasket med å komme opp mot 750.000. På slutten av året kom vi også i gang med en liten butikk på Roa i samarbeid med virksomheten på Jaren, og de rakk å få solgt for 45.000 før jul. Ytterligere vekstgrunnlag finnes alltid ved mulige oppgraderinger, utvidelser og effektivisering i eksisterende virksomhet, men vi ser større potensiale ved fremtidige nyetableringer, kanskje særlig på Hedmarkssiden.

Regnskapet for 2017 ble avsluttet med et formelt overskudd på 270.000, men det virkelige overskuddet på flere millioner er jo kanalisert ut i hjelpearbeidet. Stiftelsen har ingen fast eiendom, så husleie og kostnader til lokaler veier tungt på utgiftssiden, ca. 4 mill. Det meste gjelder butikk, men også lager og fasiliteter for den humanitære delen. Bilparken er av moderat standard, men driften av 10 vare- og lastebiler koster.

 

God forvaltning

Når det gjelder lønn opererer vi ikke med fulle stillinger. Noen få ansatte på deltid kombinert med frivillige tar seg av nødvendig administrasjon sentralt, personalkostnader ellers er knyttet til kantiner, renhold o.l. Samlet kostnad for dette var 1,9 mill i 2017, et beløp innenfor en margin på 15 % av inntektene som er en øvre grense vi har satt. Det er et spesielt ansvar å forvalte midler skapt gjennom frivillig innsats for å hjelpe andre, og alle deler av organisasjonen og berørte parter ellers må oppleve at det tas på alvor. På slutten av året mottok vi også drøyt 500.000 gjennom momskompensasjonsordningen, en ordning som honorerer ideell virksomhet etter strenge kriterier og krav til dokumentasjon.

I diagrammet vises våre satsingsområder for hjelp med prosentvis vekt i ulike land og regioner. 30% går til våre naboland i Baltikum hvor det hele startet i sin tid, og hvor vi har sterke relasjoner med langsiktige partnere. Det er også hit hovedtyngden av de humanitære sendingene går. Nesten 31 % går videre østover i det tidligere Sovjet, og 15 % til land på Balkan, slik at tre fjerdeparter av vår totale bistand går til det tidligere kommunistiske Øst Europa. Siste fjerdeparten går til prosjekter i Midtøsten, Asia og Afrika i samarbeid med partnere som vi er vel kjent med, og hvor behovene er spesielt store.

Ola S. Østtveit
styreleder

 

 

 

 

Armenia: Barn fra vanskeligstilte familier får støtteundervisning i kirken med dyktige, engasjerte lærere

 

Barna får et varmt måltid i tillegg til undervisning flere ganger i uka, Ola Østtveit følger opp prosjektet i Gyumri, Armenia

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Del innlegget med andre...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email