Takk for standhaftigheten

Vi – stiftelsen Ny Start i Øst – har lagt bak oss et merkelig år, et år preget av mye usikkerhet, isolasjon, en god del frykt, noe som også har preget hele vårt hjelpearbeid, en tid også nedstengning av hele vår virksomhet, et vanskelig år på mange måter. Vi har likevel stort sett kunnet opprettholde vårt hjelpearbeid, både i form av transporter og summen av direkte pengestøtte til ulike prosjekter, til ulike formerformer for hjelp.

En honnør til alle dere mer enn 300 medarbeidere vi har som har trosset usikkerheten, vært trofaste og standhaftige, jobbet iherdig, mye fordi dere vet at der ute, i de landene vi arbeider, er det så mange som har det mye vanskeligere enn de fleste av oss. Dere gjør en forskjell, en stor forskjell og slik representerer dere den norske hjelpe- og dugnadskulturen, som igjen er med på å gjøre Norge til det rause og fantastiske landet det er. Ved årets slutt en takk til dere alle for det dere har gitt. Jula handler jo om nettopp det – om å gi. Gi av oss selv, tid, krefter, talenter, oppmerksomhet, penger og selvsagt gaver også. Vi har – som hvert år vi har drevet – sendt tusenvis av julegaver, som en del av de 300 tonn med hjelpesendinger som er fraktet til sju land.

 

Den største julegaven

Med frimodighet takker vi også Gud og henviser til den største julegaven som endret hele verdenshistorien. Han som kom til verden i form av et hjelpeløst lite barn – Guds sønn. Jesus Kristus som vokste opp, til frelse for hele verden, for alle raser og alle nasjoner, forkynte nestekjærlighet – solidaritet om du vil – fred, tilgivelse, forsoning. Be for dine fiender, var noe han betonte sterkt. Hva er mer radikalt enn det? Jesus kom for å løfte menneskene og uttrykte det i ord og i praksis. Bibelen forteller fra begynnelse til slutt, at vi alle har samme verdi, uansett folkeslag, rase, hudfarge, kjønn, sosiale stand, intelligens, utseende, eller alt mulig annet som vi er så utspekulert flinke til å gradere mennesker etter. Vi er selvsagt ikke like, men har samme verdi. Det er vår tro, vår styrke og vår oppmuntring til alle vi møter og hjelper, og det er i den ånd vårt misjons- og hjelpearbeid drives.

 

Hjelpesendinger 2020: 300 tonn

Antallet hjelpesendinger dette året er noe lavere enn i 2019 på grunn av en drøy måneds nedstengning. Likevel er det lastet og kjørt ut 30 trailere, hver på ca 10 tonn med klær, sko, tekstiler, hygieneprodukter, hjelpemidler for funksjonshemmede, sportsutstyr. Sendingene er dette året er viktigere enn noen gang siden pandemien og dens følger har langt større konsekvenser i fattigere land der det sosiale hjelpeapparatet er enten mangelfullt eller så å si fraværende. Helsevesenet er også dårligere.

 

Nærmere fire millioner i gaver

Til tross for halvannen måned nedstengning har våre 11 butikker gjort en fremragende innsats med inntjeningen. Det har ført til at vi har kunnet gi bort i direkte pengestøtte over 3,7 millioner kroner som våre samarbeidspartnere i en rekke land har kunnet fordele til ulike tiltak og prosjekter. For eksempel har vi nå før jul kunnet gi bort nærmere en million kroner til innkjøp av gaver og mat til fattige og sosialt vanskeligstilte. Når vi snakker om pengesummer, må det i høyeste grad tas hensyn til at i de landene vi arbeider, er det totale kostnadsnivået betydelig lavere enn her hos oss. For å si det enkelt: Pengene rekker mye lengre enn her hjemme. For å sette det i perspektiv: En million her til lands, kan være verdt 3-4 millioner i et land som Ukraina.

 

Julegaver til tusener

I tillegg til betydelige pengesummer har vi har sendt tusenvis av julegaver som er lastet på de ordinære trailersendingene til sju ulike land i Øst- og Sentral-Europa. Det meste av dette er nye klær, strikkede tekstiler, ulltøy, produsert av flittige hender her på Innlandet, som på denne måten gjør sin innsats for å hjelpe. Det kommer svært godt med: gensere, luer, votter, sokker til mange som fryser og lider.

 

Noen takkebrev

Vi mottar svært mange takkebrev fra våre samarbeidspartnere, I Øst- og Sentral-Europa, Midtøsten og Asia/Afrika. Her noen utdrag.

«Vi er kommet til slutten av et uvanlig, vanskelig og utfordrende år. Vi kan ikke unnlate å dele vår takknemlighet til dere. Vi takker av hele vårt hjerte hver og en av dere som står bak alt vi får, for all støtte. Dere er en dyrebar gave til vår tjeneste og til våre folk som vi betjener hver eneste dag. Det har vært et smertefullt år for mange, men vi har også opplevd en tid med mange velsignelser. Vi er også takknemlige til Gud får hans nåde, kjærlighet, barmhjertighet, og fred. Vi ber for dere, for familiene deres.
Daniela Drabo, fra stiftelsen «Mercy without limits» (Barmhjertighethet uten grenser), Korca, Albania.

«Dette er virkelig en tid for å uttrykke vår takknemlighet for at dere i Ny Start i øst er slik en trofast og hengiven venn til oss i menigheten «Nytt Liv. Dere har, gjennom de 20 årene vi har samarbeidet, formidlet hjelp til kanskje hundre tusen mennesker her i landet.»
Anatolij Kalushnyy, Kiev, Ukraina. Pastor for menigheten Novij Sjitja (Nytt liv) .
(Skal her tilføyes at det vi sender dem, fordeles via et menighetsnettverk over hele Ukraina).

«Hvis det er noe som mest karakteriserer vår organisasjon «Gods Hidden Treasures», (Guds skjulte skatter), så er det at vi oppsøker og hjelper dem som er mest glemt. Gud har en særlig plass for dem og Bibelen ber oss særlig legge vekt på å hjelpe de fattige, foreldreløse, de undertrykte på ulike måter.

Dere har med deres hjelpesendinger og direkte pengestøtte gjort det mulig for oss å drive denne tjenesten overfor de bortgjemte og glemte. Undertrykte, fattige, gamle, funksjonshemmede.»
Bila Tserkva, Ukraina. Nita Hanson, leder av «Guds skjulte skatter»

«Denne uka har vi nettopp gjort oss ferdig med å sende ut og fordele alt det vi fikk fra den siste sendingen i sommer. Vi venter nå den neste sendingen fra dere (4. november). Vi sender en stor takk til hele staben deres som forbereder og laster. De skal vite at det dere sender er til STOR hjelp for de fattige i landsbyene omkring her. Når vi forteller om det, sender de sin hilsen og takk til Norge.»
Romania. Reinhard Neufeld, leder av ”Gateway to hope”, Rasa, Romania.

«En stor takk for deres betydelige hjelp til oss her i det nordlige Litauen. Vi er ikke alene, vi vet vi har nære venner som er så viktige for oss og vår misjon. Alt vi kan gjøre for de fattige og utstøtte, gjør vi ved deres støtte og omsorg. Vi kan gi husrom, mat og ly og gode sanitære forhold for mange hjemløse eldre, vi har gitt mat og klær, vi gir krisehjelp til mange familier, til enslige mødre, vi driver rehabilitering av rusmisbrukere. Uten dere kunne vi ikke få til dette og mye annet i kommunen Akmene.»
Pastor Mindaugas Palionis, Akmene, Litauen, leder for stiftelsen (Prieglobstis (ly)

 20210103 Håvald Slåtten 1

 

 

 

 

 

 

 

 

20210103 Håvald Slåtten 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…they all send their THANKS to Norway!!

Blessings from Rasa,
Reinhard & Darcey Neufeld

 

Håvald Slåtten

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200