Pandemien. Covid 19

Vi formidler håp i fortvilelsen.

I ulike grad skaper pandemien i dens andre år, frykt, fortvilelse og desperasjon i tillegg til sykdom og død. Det forteller også rapporter fra våre samarbeidspartnere i Øst-Europa og andre steder. Mange mister sitt livsgrunnlag. Verst går det ut over de fattige, men også mange i mellomklassen mister alt de eier. Bedrifter går konkurs, arbeidsledigheten stiger kraftig. De færreste land, om noen, er i stand til å dele ut krisepakker slik norske myndigheter kan gjøre. Det er heller ikke i alle land at for eks. det å ikke kunne reise på ferie til utlandet, blir fremstilt i visse media som et slags undergangsfenomen.

I denne situasjonen er det at vi Ny Start i Øst/Ting og Tøy kan bringe hjelp, gi folk mat og klær og andre nødvendige ting gjennom menighetene vi samarbeider med. Men vi er ikke bare opptatt av å bringe materiell hjelp. Det er det mange andre som kan gjøre, og som de også gjør, noe vi er svært takknemlige for. Hele vår virksomhet er basert på troen på evangeliet, at vi har en kjærlig Gud som er alle menneskers far, som bryr seg, som vil oss vel. Ved å få et personlig forhold til ham via Jesus Kristus, skapes håp, som igjen er med på å snu en ellers håpløs sitasjon. Evangeliet er en gave til alle mennesker, men det må tas imot. Vi har mengder av vitnesbyrd fra mennesker i så mange land, i så ulike livssituasjoner om at Gud, Skaperen, kan ha en vei i de mest håpløse situasjoner. Det er troen på dette som er inspirasjonen for oss til å drive vårt hjelpe- og misjonsarbeid, særlig når det røyner på så hardt som det gjør nå.

 

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200