Israel. Løgnene

De mangeårige løgnene

Toneangivende media i Norge, med NRK i spissen, har i årevis utgjort en enorm negativ slagside mot Israel og jøder som savner sidestykke. Det er ikke nødvendigvis det de sier eller skriver som utgjør dette, som kan være sant nok, men hvis mye vesentlig informasjon over lang tid blir utelatt, blir det løgn RAPPORTERT.’

Ta blokaden av Gaza.

Blokaden mot Gaza har to stater som blokkerer. Egypt er den ene parten, men det sies eller skrives det aldri noe om. Grensa mot sør kontrolleres av Egypt og er nærmest hermetisk lukket, mens Israel tillater innførsel av nødvendige varer, hundrevis av lastebiler får kjøre inn hver dag. Tilførsel av gass, elektrisitet og vann tillates. I motsatt retning får trafikk av palestinske sivile som får behandling på israelske sykehus i Tel Aviv. Blokaden gjelder kun varer som medfører produksjon av militært utstyr. Det sies ikke fra norske medier. Egypt får ingen kritikk, kun Israel får tyn. Dermed bli det en løgnaktig beskrivelse. Så kan man lure på hvorfor det er slik

Nøye kontroll med en nabostats grense er noe som en enhver stat har rett til etter folkeretten når man vet at målet fra fienden er utslettelse av staten, og så lenge det ikke er skrevet noen fredsavtale. Hvis Hamas, som ikke er noe annet enn en gangsterstat, og som kontrollerer alt i Gaza, stoppet angrepene, vil blokaden bli hevet. Fortsatt skrives eller rapporteres det om okkupasjon, nå sist fra NRKs korrespondent. Men Israel trakk seg ut av Gaza i 2005. Hvorfor brukes da ordet okkupasjon av noen av våre journalister? Det er da ikke sant? Og hvorfor er det slik?

Ta spørsmålet om tostats-løsning

Den franske filosofen og forfatteren Levy sier det riktig i Aftenposten. «Hamas har ikke noe klart mål som kunne vært gjenstand for en dialog eller kompromiss. Nei målet er dette: Formålet med det hele er det nådeløse hatet og utslettelsen av den «sionistiske staten».

Nå sier riktignok Hamas at de ikke lenger skal utslette Israel. Nei, det er kanskje rett. Men de sier ikke det som er sant: De vil OVERTA den.

Hører vi om det?

Organisasjonen «Med Israel for fred» har utfordret våre partiske media: I fem år har organisasjonen offentlig etterlyst et eneste navn blant palestinske politikere, samfunnsledere, journalister, partier og andre, et navn som tar til orde for en anerkjennelse av Israel som et nasjonalt hjemland for det jødiske folk.

Resultat:
Hittil ikke et eneste blant såkalte palestinske venner i Norge eller av andre. Det betyr selvsagt en ting. Jødene skal ikke ha et slik hjemland. Staten Israel som en jødisk stat skal tilintetgjøres. Vi har 55 islamske stater, som kaller seg islamske og mange har strenge islamske regimer. Det aksepteres fullt ut, men det tåles ikke at det finnes en jødisk stat på størrelse med gamle Oppland fylke. Dette omtales ikke.

Imens fortsetter opplæringen av palestinske barn, ikke først og fremst til å være sinte eller frustrerte over okkupasjonen, men over JØDENE. De fremstilles fortsatt, ved hjelp av undervisningsmateriell betalt bl. annet av NORGE som korrupte, løgnere og bedragere som streber etter verdensherredømme. Palestinske barn lærer at alt landet mellom Middelhavet og Jordan-elva er Palestina. Israel er fjernet. Barna hører ikke noe om en tostatsløsning som kan være aktuell. Det forteller såkalte main-stream-media i Norge ikke. Hva kan man kalle slikt?

I perioden 1948 til 1967 okkuperte Jordan Vestbredden. Spørsmålet blir da når man snakker om okkupasjon. Fra hvem var det Israel okkuperte området? Se det hører vi aldri noe om.Akkurat som vi aldri hører noe om at kongeriket Jordan, som britene opprettet, ikke tillater ifølge sin grunnlov at JØDER HAR TILLATELSE TIL Å OPPHOLDE SEG I LANDET.

«Judenrein» var det et forferdelig regime som snakket om og praktiserte for snart hundre år siden. Nå praktiseres det samme i landet som kongeparet vårt besøkte, og som vi har stasjonert norske soldater i. Jøder har ikke adgang til riket stod det i den norske grunnloven fra 1814 til 1851. Men det står altså i Jordans grunnlov. Ingen har noen innvendinger mot det. Akkurat som palestinske myndigheter har sagt at hvis det blir en tostatsløsning, skal ingen jøder kunne bo der. Hva skrives eller rapporteres om dette? Hører eller leser vi om det?

DET ER SÅ MYE DET NORSKE FOLK IKKE SKAL VITE.

IMG 1865

 

 

 

 

 

 

 

.

Fra Jerusalem

IMG 1928

 

.

Messiansk menighet i byen Ashdod

IMG 1882

 

Håvald Slåtten

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200