Israel, Nasaret. Kristen menighet hjelper jøder og arabere

Arabiske kristne hjelper jøder og arabere

Vi hører mye om fiendskap og uforsonlighet mellom jøder og arabere, men i Nasaret, viser arabiske kristne i praksis forsoning og hjelp til begge parter. Ny Start i Øst støtter med en del av våre midler en menighet i Jesus Kristi oppvekst-by, Nasaret. Pastor Saleem Salash skriver hvordan de blant annet ved hjelp av pengestøtte fra oss regelmessig gir mat til 120 jødiske og arabiske familier som alle sliter hardt med å klare seg.

«Herren har sendt oss til disse for å vise dem Jesu Kristi kjærlighet i praksis ved å gi dem regelmessig matpakker og andre nødvendige hverdagsartikler. Ikke bare det. Vi tilbyr vennskap, åndelig hjelp, opplever Jesu Kristi kjærlighet i disse knallharde tider. På denne måten er vi en plattform til å vise at Jesus Kristus lever, og at han er tilgjengelig for alle som påkaller Hans navn til frelse og hjelp. Disse familiene er svært takknemlige og dypt rørt, særlig når vi forteller dem at mennesker over hele verden, også i Norge, elsker dem, både jøder og arabere, ber for dem og for fred for Jerusalem. Tårer renner nedover kinnene når de hører dette, sier pastor Salash.

Slik får de demonstrert det som er Guds evige sannhet, nemlig at Gud er en Gud for alle folkeslag, og at han ikke gjør forskjell på folk, og at ved Jesu Kristi evangelium finnes forsoning og fred melllom folkene. Der hvor det var hat, skapes fred og forsoning. Akkurat dette er et budskap som hele verden, og ikke minst Midtøsten trenger. – ikke hat, men kjærlighet og rettferdighet.

Rettferdighet betyr også at palestinere har en rett til å få fred og rettferdighet, men det betyr at de også må godta Israels rett til fred og sikkerhet.

Og så må verdens politikere og ikke minst media og akademia slutte med å demonisere Israel, forvrenge sannheten, men få frem alt som er nødvendig for å skape en rettferdig fred. Israel har en folkerettslig rett til å eksistere som jødisk stat.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200