Estland

– Håp og oppmuntring

”Dere kan ikke fatte hvor mye håp og oppmuntring dere gir og hvor mye dette betyr for mange mennesker. For noen år siden begynte vi med å hjelpe mennesker her i det sørlige Estland, men hadde få ressurser. Men vi ble oppmuntret av troen på Kristus og av de åpne hjertene hos mennesker rundt oss.

 

Våre samarbeids-partnere

VÖRU ÜHISABI – En organisasjon med blant andre Metodistkirken og Frelsesarmeen i byen Vöru i sørøst.
 
Tar imot hjelpesendinger og fordeler disse i et svært fattig område på grensen til Russland og Latvia.
 
SAARDE, St. KATARINA MENIGHET – Luthersk menighet i sør. Tar imot og fordeler hjelpesendinger i mange kommuner i det sørlige Estland.
 
JÖHVI – Leir «Gideon» i nordøst. En tidligere leir for pionerer og ungkommmunister som metodistkirken i Estland kjøpte etter uavhengigheten i 1991,restaurert og bygget opp. Samler barn og unge, russere og estere, 1500 i alt, til leiropphold gjennom somrene. Viktig brobyggings- og samlingspunkt i et område av landet der flertallet av befolkningen er russere.
 
SAUE – Stiftelsen «4 Friheter» under metodistkirken. Rehabilitering av tidligere innsatte. Jobber med arbeidstrening og tilbakeføring av tidligere innsatte til samfunnet.
 
VALGA – Menighet som driver et særlig aktivt barnearbeid. Deler ut hjelpesendinger i byen og området rundt i det sørlige Estland

I de siste årene har vi fått flere frivillige, og flere som bidrar. Dere i Ny Start i Øst har gitt et vesentlig bidrag til å hjelpe mange mennesker i Estland. Denne hjelpen er ikke bare hva som konkret kan brukes eller spises. Hjelpen deres forteller også at vi estlendere ikke står alene med våre problemer.”

Arvet Ollino,

prest St. Katarina, Saarde, Estland

– Vist oss vennskap og kjærlighet

 Estland
 ”Jeg forstår ikke hvordan folk i Norge kan ha slik kjærlighet til landet vårt. All den hjelpen dere har formidlet til Estland gjennom alle disse årene har vært til slik velsignelse for så mange. Alt vi fikk nå i den siste sendingen i juli har vært så bra, og vi er dere dypt takknemlig.

Dette året skal vi ha over 2 000 barn og unge på leir her i Gideon, barn som trenger så mye til dette Vi er trette, men så lykkelige, over å se hvordan Gud virker i menneskenes hjerter.”

Takk for all støtte

Artur Pold, pastor

Deler ut i 16 kommuner

«Alt dere sender er svært bra, og vi får så mange henvendelser om hjelp.
 
Vi får henvendelser fra hele det sørlige Estland, og vi reiser rundt med klær, sko og annet vi får fra dere, til hele 16 kommuner. Dette er mulig også fordi dere gav penger til en varebil, slik at vi nå kan dekke et ganske stort område»
 
Kristi og Arvet Ollino, St. Katarina-menigheten i Saarde

– Hvem er disse fremmede som hjelper?

«I sommer møtte vi noen familier som var storlig forundret over hvem disse norske menneskene er som hjelper fremmede mennesker i et annet land i slike vanskelige tider.» Det skriver Kaupo Kant, pastor i Vöru også partner i hjelpeorganisasjonen Vöru Ühisabi som fordeler sendinger i sørøst i Estland. Familiene har fått hjelp, både i form av mat og klær.
 
«Vi er også veldig takknemlige for 7 000 Euro til innkjøp av en vare- og personbil. Den er viktig i hele vår misjonsvirksomhet. Må Gud velsigne dette kjøretøyet.»
 
Pastor Kaupo Kant,
metodistkirken i Vöru
 
Friluftsutdeling Kristi-og-Arvet-Ollino
Bildet: Friluftsutdeling av klær i Saarde.

Bildet: Kristi og Arvet Ollino driver med vår
støtte også et betydelig kristent barnearbeid.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200