Måned: november 2021

Regnskapsåret 2013

Resultater i 2013

Økonomi og regnskap: Resultater i 2013 – humanitær hjelp og prosjekter  Transport/ frakt hjelpesendinger  1 066 000  8 %  Bevilgninger, gaver, prosjektstøtte  3 450 000  27 %  Driftskostnader, humanitært arbeid  2 218 000  17 %  Husleie butikker  2 900 000  22 %  Strøm, avgifter, vedlikehold, utstyr butikker  1 133 000  9 %  Administrasjon og drift …

Resultater i 2013 Les mer »