Mirakler – jovisst skjer de

For flere år siden fikk jeg et oppdrag om å møte en kineser på et hotell i en tysk by – en kristen leder fra den forbudte kinesiske undergrunnskirken, sterkt forfulgt gjennom mange år. Han hadde nettopp klart å flykte fra Kina der han risikerte dødsstraff for sin gjerning. Hvorfor?

Fordi han hadde forkynt evangeliet om Jesus Kristus.

Hans ord, Hans liv, Hans død, og ikke minst – Hans oppstandelse.

Kvinnene ved den tomme graven

Mannen, broder Yun – og hans tolk – fortalte en sjokkerende beretning om forfølgelse, beinhard tortur og mange års fengsling og straffarbeid – grusomme forhold for Kinas kristne. Men han kunne også fortelle om en eventyrlig kirkevekst i Kina, som startet noen år etter Maos død i 1976, og som i dag teller langt over hundre millioner troende. Hva var grunnen? En hovedgrunn syntes å være at forkynnelsen la vekt på Guds skaperkraft, på det overnaturlige ved evangeliene, slik Jesus demonstrerte det, at den gangen og i dag handler det om mye mer enn god moral og gode verdier.

Gud griper inn i hverdagen og demonstrerer sin makt på overnaturlig vis. Over hele verden skjer dette, mennesker møter Gud på måter som ryster dem, millioner på millioner – også i Norge i dag skjer dette, selv om media og eksperter fortier det. Ofte skyldes dette fordommer mot kristendom og arrogant yrkesprofesjonalisme der man overser eller benekter fakta.

Her på nystartiost.no kan du lese om noe av dette – du kan lese om mennesker – kriminelle narkomane – døden nær – som får et møte med Gud – i fengsler og andre steder – nedbrutte ødelagte mennesker som omvender seg, blir helbredet fra livstruende sykdommer, blir kvitt trangen til rusmidler – sterke narkotiske stoffer, som forlater en kriminell løpebane, blir oppreist og fungerer positivt i samfunnet etter mange års rusfrihet. Vi leser om tidligere rusmisbrukere som nå bruker livet til å hjelpe andre, folk som før var en stor utgiftspost i et samfunnsregnskap blir bidragsytere, viser omsorg og kjærlighet.

Politiet som før hadde med disse kriminelle å gjøre, som har gått ut og inn av fengsler halve livet, rister på hodet i forundring over en total personlighets- og atferdsendring de ikke kan forklare. Vi har møtt noen av disse menneskene.

På våre reiser i Øst-Europa forkynner vi evangeliet i menigheter som er våre samarbeidspartnere. En av dem som gjør en del av det, er vårt styremedlem, Hans Kristian Strand. Vi har sammen opplevd at gjennom forbønn i møter er mennesker blitt friske. Et par eksempler fra Litauen. En mann hadde lenge vært sterkt plaget av store smerter i arm og skulder, i månedsvis ute av stand til å løfte armen. Han skulle til lege dagen etter, men hadde liten tro på bedring. Hans Kristian ba for ham. Mannen begynte plutselig å le. Han kunne bevege armen akkurat som før. Smertene forsvant. En annen var døv på et øre – han fikk delvis hørselen tilbake. Flere andre eksempler. En mann led av bitterhet og sterkt hat. Et kvarter etter forbønn kom han gledestrålende tilbake. Han følte ikke hat lenger – var bare glad og takknemlig. Dette er Guds rike, det.

Mer kunne vært fortalt. Men det stemmer med hva Jesus sa: «Når dere er mine disipler skal dere helbrede mennesker i mitt navn.» Det er altså ikke snakk om noen slags healing eller varme hender, som opptar mange i dag, men en kraft fra Gud.

Ingenting kan komme av ingenting – menneskelig sett. Derfor kan heller ikke det uendelige universet og hele det fantastiske skaperverket komme av ingenting. Det er en helt normal logisk slutning. Men av ingenting skapte Gud verden, og Gud handler med mennesker, overnaturlige ting skjedde og skjer i dag fordi det står en mektig Skaper bak universet, interessert og glad i hvert enkelt menneske – og veien til Ham går gjennom Sønnen – Jesus Kristus – som de drepte, men som de ikke klarte å holde i graven. Ny Start i Øst har som sin viktigste oppgave å fortelle om Ham og bidra til å bringe Hans rike på jorden.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200