Resultater i 2013

Regnskapsåret 2013

Forfatter

Økonomi og regnskap:

Resultater i 2013 – humanitær hjelp og prosjekter

 Transport/ frakt hjelpesendinger  1 066 000  8 %
 Bevilgninger, gaver, prosjektstøtte  3 450 000  27 %
 Driftskostnader, humanitært arbeid  2 218 000  17 %
 Husleie butikker  2 900 000  22 %
 Strøm, avgifter, vedlikehold, utstyr butikker  1 133 000  9 %
 Administrasjon og drift butikker  2 208 000  17 %

 

Regnskapsåret 2013Regnskapsåret 2013 ble igjen et rekordår for stiftelsen, med spesielt gode resultater i vårt nordlige område fra Lillehammer og videre oppover Gudbrandsdalen med Vinstra, Otta og Vågå. Det går jevnt bra ellers også, med opprettholdelse av et allerede høyt nivå. Samlede inntekter var like oppunder 12,9 millioner! Hovedfaktoren bak dette er den formidable dugnadsinnsatsen som utføres av våre rundt 300 frivillige som står på året rundt.

I tillegg til det praktiske arbeidet legger denne gjengen grunnlaget for det positive omdømme stiftelsen har i nærmiljøene. De er talspersoner for det gode formålet; støtte og hjelp til medmennesker i nød i Øst Europa. Ting og Tøy er jo ikke først og fremst butikk, men hjelpesentraler hvor hovedtyngden av det som kommer inn blir håndtert og pakket til forsendelser østover.

36 trailerlass gjennom året, i gjennomsnitt 3 opplastinger per måned, representerer utallige tunge løft og flittige henders verk! Tilbakemeldinger om god kvalitet på det som sendes viser at sorteringen gjør en god jobb, og at folk viser omtanke i hva som leveres.

Solveig SteinsetKontorleder Solveig Steinset i Ny Start i Øst, har mange oppgaver, blant annet tilrettelegger hun for regnskapsbyrået.

Stiftelsen har ingen fast eiendom, og legger ikke midler i fond utover en viss buffer av egenkapital. Overskuddet fordeles fortløpende til prosjekter og tiltak gjennom våre samarbeidspartnere i de ulike land. Et mindre regnskapsmessig underskudd i 2013 skyldes at det ble gitt bort noe utover årets inntjening, drøyt 3,4 mill., eller 27% av omsetningen. I tillegg kommer transportkostnader og andre driftsutgifter knyttet til det humanitære arbeidet, slik at denne del av virksomheten utgjør over 50% av samlet aktivitet.

For butikkdriften utgjør ren husleie omtrent halvparten av kostnadene i gjennomsnitt, og med de neste 20 % også knyttet til lokalene med oppvarming, vedlikehold og utstyr. Det resterende utgjøres av felleskostnader til administrasjon og drift, hvor bilparken veier tungt. Momsfritaket for denne type virksomhet ble innført for snart 10 år siden, gjennom politisk lobbyvirksomhet fra vårt eget styre. Det forutsetter frivillig arbeidskraft og salg av varer som også er gitt til formålet.

Baltikum får mest

Ny Start i Øst banet dermed vei for hele bransjen utover landet som har vokst mye i senere år med flere nye aktører. Våre moderate lønnsutgifter på 1,5 mill representerer derfor bare nødvendige stillinger i den sentrale administrasjonen og tjenester knyttet til den humanitære delen. F.eks. har vi en deltidsstilling på regnskap som supplerer og tilrettelegger for tjenestene som kjøpes av Toten Regnskapsbyrå. I forhold til bilagsmengde er vi etter hvert blitt deres største klient.

Baltikum får mest

I forhold til geografisk fordeling er det stadig Baltikum med våre naboland i den nordiske familien med Estland, Latvia og Litauen som er største mottakere. 

 Baltikum (Estland, Latvia og Litauen)  1 077 500  
 Ukraina, Hviterussland, Russland 720 000 
 Annet Øst-Europa 80 000 
 Armenia, Georgia, Kirgisistan 331 100 
Balkan (Romania, Makedonia, Bulgaria) 687 500
Midtøsten 222 000
Asia 292 000
Afrika 40 000
Totalt beløp 3 450 100

Nær tredjeparten av samlet finansiell bistand, og over halvparten av hjelpesendingene går dit. Det er også her våre frivillige medarbeidere er mer personlig engasjert, bl.a. gjennom jevnlige besøk hos samarbeidspartnere på turer som arrangeres et par ganger i året.

Ukraina er et annet stort satsingsområde, samt noe i Hviterussland, Russland og de tidligere Sovjetrepublikker i Kaukasus og Sentral-Asia. Videre er vi tungt inne på Balkan med prosjekter bl.a. overfor Rom-folk.

Det er særlig Romania og Makedonia som er i fokus, samt noe i Bulgaria og litt sporadisk ellers. Vårt engasjement strekker seg også videre til Midtøsten og Asia og i noen grad Afrika, knyttet til seriøse samarbeidspartnere som på ulike måter står stiftelsen og våre medarbeidere nær.

Ola Simon Østtveit, styreleder

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Del innlegget med andre...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email