test1 Vi fikk se det med egne øyne

IMG 2704 webI starten av september reiste en flokk på 16 medarbeidere fra Ny Start i Øst og Ting og Tøy-butikkene til Latvia og Litauen, for å få innblikk i prosjektene som de er med og støtter gjennom sitt frivillige engasjement.

I Riga besøkte de den kristne stiftelsen «Freedom 61» – Frihet 61 som har fått navnet etter et sitat fra Bibelen – Jesaja kapittel 61.  sitat: «Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet,»

De driver sitt arbeid i sentrum av Riga, og hjelper prostituerte med litt mat, hvile og samtale, og mulighet for arbeidstrening. Alt preget av hjertevarme for å hjelpe disse kvinnene, og uten fordømmelse.

IMG 2697 webGruppen besøkte også Valdemarpils, som ligger 2 timers kjøring nordvest for Riga.  Her ligger Freedom 61 sin andre avdeling. Gjennom dette arbeidet får kvinnene hjelp til å komme ut av dette livet som prostituerte og delvis rusavhengige.

En av kvinnene med en sønn har også fått støtte til sertifikat, og da kan hun kanskje få jobb. Ny Start i Øst/Ting og Tøy-kjeden har bidratt med til sammen godt over en halv million kroner til restaurering av lokalene de driver i.

De fikk også møte pastor og leder Mindaugas Palionis, som har gjort en meget stor jobb med å hjelpe rusavhengige vanskeligstilte mennesker. Han er pastor for en menighet i byen Akmene i den nordlige delen av Litauen.  Han driver også et krisesenter for kvinner, dagsenter for sosialt vanskeligstilte barn, matservering til fattige, tiltak for gamle som har falt utenfor samfunnets system og hjelp til alkoholiserte uteliggere.

For å drive alt dette får han tak i gamle hus, som han pusser opp med støtte fra oss i Ny Start i Øst/Ting og Tøy.  Han har et budsjett på ca. halvannen million kroner, hvorav halvparten støttes av EU, litt fra stat og kommune. Ting og Tøy støtter med ca. en tredjedel av budsjettet.  Han driver gjenbruksbutikker som selger to tredjedeler av våre hjelpesendinger. Dette gir en omsetning på ca. kr 400 000,-.
I norske forhold vil det tilsi ca. 1,2 millioner kroner.

Det sentrale som driver Mindaugas i dette arbeidet blant svake og hjelpeløse, er evangeliets barmhjertighetsbudskap. Han understreker at han og Ny Start i Øst/Ting og Tøy driver som et team i dette arbeidet.

IMG 2728Siste del av turen ble brukt til å besøke «Vaivorykste» – Regnbueskolen, som er en privat kristen skole med ca. 170 elever fra grunnskole og opp til videregående skole.

Dette er et viktig tiltak for å forme fremtidens ledere, for å gi dem kristne verdier som handler om barmhjertighet og ærlighet.

Dette igjen for å motvirke korrupsjon som fortsatt er omfattende – 30 år etter kommunismens fall.

IMG 2732

Gruppen kom hjem inspirert etter å virkelig fått sett at arbeidet de er med på bidrar til å hjelpe mennesker som befinner seg på de nederste trinn i samfunnet.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200