Albania, Korca

En stor velsignelse for byen vår. 


Følgende hilsen fra vår samarbeidspartner i byen Korca, Albania
«Kjære venner i Ny Start i Øst/Ting og Tøy. Dere markerer 30 års tjeneste, og for meg er det en glede å fortelle hvor mye støtten fra dere har betydd for vår tjeneste her og for ulike steder i hele regionen. En dyp takk til dere alle.

I løpet av de fem årene vi har samarbeidet har mer enn 1500 familier i 25 landsbyer og i Korca by blitt hjulpet gjennom støtten fra dere med klær, sko og andre forsyninger. Ved siden av å fylle noen av de grunnleggende materielle behovene, har vi hatt mulighet til å fortelle dem «de gode nyhetene», om frelsen ved troen på vår Herre – Jesus Kristus.

Det er helt klart at noen av de viktigste resultatene av støtten fra dere disse årene, har vært oppbygging og utrustning av «Barmhjertighetens hus,» et senter der vi gir mat, fullverdige måltider, sanitære forhold og åndelig omsorg til mer enn 200 mennesker i ekstrem nød. Her er dette også blitt møteplass for vår menighet som nå teller rundt 50 personer. Vi fortsetter med å be og arbeide for at stadig flere mennesker i vårt område skal få kjenne Gud og Hans kjærlighet og at de vil følge Ham resten av livet.

Dere er en stor velsignelse for byen vår, for landet Albania og for hele arbeidet i Guds rike.

På vegne av «Mercy without limits for Albania»
(Grenseløs kjærlighet for Albania)
Olti og Daniela Drabo

“I løpet av de fem årene vi har samarbeidet, har mer enn 1500 familier i 25 landsbyer og i Korca by blitt hjulpet.”

 

Fattigdommen er skrikende i en del områder i mange land i Øst- og Sentral-Europa. Denne kvinnen står foran sitt bosted i byen Korca, Albania.

Bilde til høyre:
Denne gamle kvinnen må ta seg av en svært syk, sterkt pleietrengende mann i tillegg til to barnebarn – et av dem en baby – fordi datteren/moren sitter fengslet for øksedrap. Trekkfull og rå leilighet. Barnebarnet har fått klær og noe skoleutstyr fra våre hjelpesendinger

Hjerte for folket

Barmhjertighetens hus skal etter planen daglig gi mat til 150 mennesker, men er ikke der ennå. Store problemer på grunn av pandemien.

Vår stiftelse har bevilget rundt en kvart million kroner til oppussing av lokalene, innkjøpt utstyr i samarbeid med en menighet og kommunen. – Folket her lider også under åndelig nød, sier pastorekteparet Daniela og Olti Drabo. Visjonen og håpet deres er at hele området rundt skal bli møtt av evangeliets kraft og verdier og slik skape en total forandring – en frigjøring fra fattigdom, korrupsjon og kriminalitet. En bedret livskvalitet for alle.

«Barmhjertighetens hus» er ikke bare et sted for mat-servering. Her er også dusjer og toaletter for folk som lever under elendige sanitære forhold. Her holdes også gudstjenester. Med betydelig støtte fra oss, hjelpes hundrevis av nødstilte mennesker i byen og distriktet omkring, blant annet med mat og klær.
For dem som er arbeidsledige finnes det liten eller ingen offentlig støtte. Helsestellet mangelfullt og ofte korrupt, som så mye i dette etter-kommunistiske samfunnet. Skal du ha behandling på sykehus, må du ikke sjelden betale til personalet. Ikke lovlig selvsagt, men hvem bryr seg?

 

 

Omsorg og nærhet

Våre to årlige hjelpesendinger fordeles av menigheten. Mye er vanskelig, og mange lider. Mange behov overalt, og ofte føles at det monner så lite. Nærhet og omsorg betyr også mye for nødstilte mennesker, det at noen bryr seg, til og med fra mennesker i et fjerntliggende land som Norge. Det passer godt – når vi er i Albania, å minne om – og sitere – den ydmyke, nettopp albanske lille damen, nobelprisvinneren, født i Nord-Makedonia. Hun er verdenskjent og et symbol for sin omsorg og kjærlighet for de hjelpeløse minste.

«Vi kan ikke gjøre de store tingene, bare de små, men med mye kjærlighet.» Slik sa hun det, og slik handlet hun – mor Teresa.

Bilde til høyre:
Matservering har startet i «Barmhjertighetens hus». Planen er å gi næringsrike måltider til 150 mennesker. I huset er dessuten moderne sanitære forhold.
Under pandemien kan ikke mat spises i lokalene, men deles ut og tas med hjem.

Vi har fått denne lille filmen fra våre partnere i byen Korca i Albania. Vi ser utdeling av en liten del av en hjelpesending til Albania, til ekstremt fattige i byen Korce og området rundt

Håvald Slåtten