Tekstiler. Separat innsamling

Separat innsamling av tekstiler innføres fra 2025.

Det finansielle grunnlaget for hele vår virksomhet er våre 11 gjenbruksbutikker, Ting og Tøy. Snart åpner vi den 12. i Storgt i Gjøvik. Svært mye av det vi får inn fra våre givere, er tekstiler. Av dette sorteres ut om lag 10 prosent, som søppel fordi det er for dårlig, mens resten enten selges eller sendes til utlandet. Ca. 15 prosent blir solgt i våre butikker, mens 70 prosent sendes til våre rundt 15 samarbeidspartnere i de tre baltiske landene, Romania, Albania, Bulgaria og Ukraina.

Fra 2025 må Norge i likhet med øvrige Europa få innført et eget system for separat innsamling av tekstilsøppel. Vi er ikke i nærheten av å klare det. I dag vil det aller meste av brukte tekstiler bli kastet i restavfall, noe som er svært ugunstig der det er maskinell sortering av søppel. Og disse tekstilene blir i dag enten brent eller kastet på fylling. Det siste er ikke tillatt i Europa.

Det er enorme kvanta det snakkes om hvis vi tar for oss hele verden. Det produseres årlig 110 millioner tonn tekstiler noe som skaper klima-avtrykk som utgjøt 10 prosent av alle klima-utslipp.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200