Brukerveiledning for SharePoint

Etter hvert vil alle dokumenter og bilder som i dag ligger på «Server», legges over til SharePoint.

SharePoint er systemet for dokument lagring som Microsoft anbefaler. For meg som bruker betyr det en litt annen måte å jobbe på. Blant annet vil ikke fil utforskeren kunne benyttes uten videre. Denne  enkle brukerveiledningen er en begynnelse. NB! Dine dokumenter og bilder blir ikke lagt over før etter grundig opplæring. 

Dette dokumentet oppdateres fortløpende, etter hvert som vi vinner mer erfaring.

Inn i SharePoint

Gå først inn på https://www.office.com/. Du må kanskje logge på, med NyStart brukernavn og passord (@nystartiost.no).

Trykk på kvadrat med prikker øverst i venstre kolonne, og velg «SharePoint». Se bilde nedenfor.
Nå er du inne på SharePoint hjemmeområde. Her vises de områdene du har tilgang til. Se bilde under.

Når du går inn på et arbeidsområde, husk å trykke på øvre del av bildet! Ellers åpnes ikke arbeidsområdet. Se bilde under.

Dette bildet viser flere elementer som vi ikke har tatt i bruk enda. Trykk på «Documents», som vist på bildet over. Da åpner du dokument biblioteket til dette arbeidsområdet. Se bildet nedenfor.

Dette området er kanskje tomt enda. Det er fordi dine dokumenter ikke er flyttet over enda.