Albania. Dyrking av grønnsaker

Grønnsaker til suppekjøkken Med vår finansielle støtte har en menighet i Korca, Albania plantet ut 40 mål til grønnsaksdyrking som skal benyttes til matforsyning for vanskeligstilte i byen og omegn. Vi har tidligere gitt betydelige midler for å sette i stand et senter med suppekjøkken og hygienetiltak i samarbeid med kommunen. Dette «House og Mercy» …

Albania. Dyrking av grønnsaker Les mer »