Lyset som overvinner mørket

Lyset som overvinner mørket - vi sender nødhjelp

Å lindre nød, hjelp og omsorg for fattige og forkomne er en vesentlig del av stiftelsen ny Start i Øst sitt formål og oppdrag. Ved slutten av dette året kan vi slå fast at vi har sendt 29 fullastede trailere eller over 300 tonn med hjelpesendinger til sju ulike land i Øst-Europa der vi samarbeider med rundt 15 ulike partnere som tar imot og distribuerer. Dessuten gir vi hvert år, også i 2022 bort rundt fire millioner kroner til ulike sosiale og evangeliserende formål. Behovene er fortsatt store, ikke minst ser vi dette nå ved slutten av dette året da det igjen er krig i Europa. En aggressiv stormakt har angrepet et annet land med forferdelige konsekvenser, med lidelse og død for så mange, svært mange sivile.

Vi har gjort mye for å lindre nød i nettopp Ukraina der vi har vært til stede med hjelp i rundt 20 år – sendt fire transporter med til sammen 35 tonn med varer, klær, sko, mat, hygieneartikler, sengeklær, soveposer, generatorer til et land der kritisk infrastruktur som strøm og vannforsyning bombes sønder og sammen. Dit er det sendt over en halv million kroner i direkte pengestøtte. Det er dyrtid og vanskelig for mange. Vi har også kunnet gi varer og/eller pengestøtte til andre land, særlig østeuropeiske, på Balkan og i Kaukasus, men også andre via trofaste samarbeidspartnere.

Sosial nød og urettferdighet, fattigdom kan selvsagt avhjelpes mye ved politiske vedtak og reformer hvis myndigheter er preget av gode etiske verdier. Men det er i ethvert samfunn enkeltmenneskers verdier og holdninger som avgjør hvor godt et samfunn blir, et samfunn med ærlighet, rettferdighet og ikke minst medfølelse. Da kreves også forandring innenfra, slik evangeliet fremstiller det. I praksis er det evangeliet og dets åndelige kraft som varig kan endre holdninger og livsstil radikalt. Dette ser vi igjen og igjen i land og kulturer opp gjennom historien og helt til vår egen tid. Grunnlaget for et bedre, tryggere og faktisk også mer velstående samfunn.

Derfor samarbeider vi med kristne menigheter og organisasjoner for å utbre dette, det viktigste budskapet menneskeheten har fått. En av Jesu etterfølgere, apostelen Johannes skriver om Ham: «Alt er blitt til ved Ham, uten Ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.»

Det handler om livet, om mennesker og omsorgen for dem.. Mange steder i verden holder religioner folket nede i undertrykkelse og fattigdom. Andre steder har man forsøkte å skape sosiale forbedring ved voldelig revolusjon, med enorme menneskelige lidelser. Jesus forkynte likeverd, at alle har samme verdi for Gud og for hver av oss. Elsk din neste som deg selv, be for dine fiender, tilgi dem som har gjort vondt mot deg, ta dere av fattige og hjelpeløse. Dette var noe av det han ba oss praktisere. Han kom for å gi oss evig liv. Men vi er satt til å kjempe for barmhjertighet, rettferdighet, ærlighet, tilgivelse, forsoning, omsorg også på denne siden av døden

Det er Han som er livet, og som kan forandre. Derfor gir vi årlig betydelige summer også til evangelisering og misjon – i Øst-Europa, men også i Asia og Afrika. Som stiftelse bidrar Ny Start i Øst slik til å fullføre Jesu befaling om at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag, for alle etniske grupper over hele verden. Veien til en sann forandring for alle samfunn, livets vei, når vi tar imot «Det sanne lys – som lyser for hvert menneske, kom til verden…» Det sanne julelyset som skaper virkelig forandring, og som overvinner døden.

Det sanne lys – som lyser for hvert menneske, kom til verden
Kilde: Akira Fujii ( Copyright )

 

Håvald Slåtten

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200