300 tonn hjelpesendinger 

To til tre ganger månedlig ruller en trailer med rundt ti tonn hjelpesendinger ut fra lageret i Hunndalen, Gjøvik – til fordeling til samarbeidspartnere i sju land. De tre baltiske foruten Ukraina, Romania, Albania og Bulgaria. Det blir rundt tretti sendinger årlig, også i 2023, og i vekt 300 tonn. 

De fleste av disse landene er med i EU, men også her er fortsatt betydelige marginaliserte grupper, hjemløse, rusmisbrukere, funksjonshemmede, enslige mødre, og selvsagt millioner av ukrainske flyktninger, et tall som stadig vokser så lenge imperialistmakten Russland fortsetter sin ødeleggelse. 
Denne nøden som var ille fra før, er selvsagt blitt betydelig verre.

Vi sender varme klær, sengetøy, sko, tekniske hjelpemidler til funksjonshemmede, hygieniske artikler, som bleier, munnbind, desinfeksjonsmidler, aggregater og vannpumper til Ukraina, for å nevne noe.

Om det hjelper?
Ikke
millioner, langt derifra, men at vi er på banen, utgjør en betydelig forskjell for ganske mange. Takknemligheten strømmer tilbake til oss.
Noen eksempler:
 

30 trailere med 300 tonn hjelpesendinger til sju land. Her er lossing i Aseri, Estland

Litauen 

Dere har støttet trofast i ti år 

«Vår inderligste takk for den uselviske hjelpen dere yter til noen av Litauen fattigste og mest forkomne mennesker. Mange besøkende blir overrasket over de gode resultatene, fruktene av vår tjeneste. Vi forteller at uten Gud og dere i Norge kunne vi ikke gjøre noe av dette. Vi er hendene til dere norske venner, som gir mat til fattige, klær til dem som ingenting har.» 

Pastor Mindaugas Palionis snakker om husly for hjemløse gamle, rehabilitering rusmisbrukere, støtte enslige mødre, daglig mat til fattige. Vi har samarbeidet med dem mer enn ti år, med hjelpesendinger og direkte pengestøtte. 

Estland 

Evangeliet knuser mafia 

Byen Kohtlajervi var på nittitallet Estlands mest kriminelle by. Mafiaen kontrollerte svært mye i det nordlige Estland fra Narva til Tallinn, spredde kriminalitet og rus. En liten gruppe kristne kom til byen, startet sin evangeliske tjeneste mot barn og unge. Klimaet ble endret, kriminaliteten minsket sterkt. 

 

«Kjære dyrebare venner i Norge. Fra dypet av hjertet en takk for at dere støtter vårt kristne arbeid i vår by Kohtlajervi, Estland. Støtten fra dere hjelper finansiering av: 

  • Mulighet for å dele ut matpakker til store, fattige familier, 
  • Gi ferie- og fritidstilbud til barn og unge barna,  
  • Kjøpe presanger til jul og andre anledninger, 
  • Forkynne evangeliet, høre om en kjærlig Gud en far som er glad i sine mennesker og vil dem vel. «

 

Slik skriver pastor Oleg Pronin, leder menigheten «Word of God»   

Estland 

-Takk for omsorg og varme 

«Vi bor i et område av Estland med stor arbeidsledighet, håpløshet og alkoholisme, er en liten menighet som ikke har trukket oss tilbake til en slags trygghet innenfor kirkens vegger. Vi har gått dit hvor det er nød og håpløshet.» Slik skriver ekteparet Arvet og Kristi Ollino. Han er prest i sognet hvor de bor. Under pandemien kjørte de rundt med mat, klær og annet og bidro til trygghet og håp.  

« I snart femten år har vi arbeidet sammen med dere og slik gitt lys, håp og glede til både unge og gamle, også til ukrainske flyktninger som vi har mottatt svært mange av. De ble sterkt berørt over mennesker som brydde seg, tok hånd om dem. Det de mottok fra oss var altså noe mer enn klær og andre nødvendige ting. Takk kjære norske venner, takk for omsorg og varme som overvinner brutalitet og likegyldighet 

Estland 

Reddet 300 mennesker 

Dette er et antall som faktabasert undersøkelse viser at vi i vår stiftelse har vært med å redde.  

«I femten år har vi samarbeidet med dere med samme mål som oss. Forandre livet til nedbrutte mennesker som er havnet i rusmisbrukets livsødeleggende håpløshet». Slik skriver Lyudmila Tovashova, en av lederne for rehabiliteringssenteret i Aseri, Estland. 

Hun skriver videre: «Sammen har vi ved Jesu Kristi evangeliums kraft og vårt felles arbeid satt flere hundre mennesker i frihet fra russlaveri. Narkotika. Alkohol, kriminalitet, og gitt dem verdigheten tilbake, ført dem ut av dødsspiralen og tilbake til samfunnet. Derfor takker vi hver og en av dere som har lagt hjerte, tid, arbeidsinnsats og økonomi dette, til hjelp for forandring for tre hundre mennesker som er kommet ut av rusavhengigheten.» 

Vi har i femten år gitt betydelige midler millioner av kroner og hjelpesendinger til dette arbeidet, faktisk har vår innsats vært avgjørende for å redde disse menneskene. 

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200