Profil

Stiftelsens «seddelpresse»

De ni gjenbrukstbutikkene danner det finansielle grunnlaget for Ny Start i Øst. Som vi har vist på andre sider, skaper de nærmere 300 frivillige medarbeiderne på Jaren, Lena, Raufoss, Gjøvik, Moelv, Lillehammer, Vinstra, Otta og Vågå store verdier – rundt 13 millioner kroner.

China

Frivillighet

Bærebjelke i vårt hjelpearbeid i Øst-Europa Frivillighet, fellesskap, miljøinnsats, hjelp til medmennesker. Dette er stikkord for den tverrkirkelige stiftelsen Ny Start i Øst som har drevet hjelpearbeid i Øst-Europa siden 1991. Ny Start i Øst har nærmere 300 frivillige, hovedsakelig pensjonister, men vi samarbeider også med NAV og Kriminalomsorg i frihet, altså at folk avtjener …

Frivillighet Les mer »