Profil

Regnskapsåret 2013

Resultater i 2013

Økonomi og regnskap: Resultater i 2013 – humanitær hjelp og prosjekter  Transport/ frakt hjelpesendinger  1 066 000  8 %  Bevilgninger, gaver, prosjektstøtte  3 450 000  27 %  Driftskostnader, humanitært arbeid  2 218 000  17 %  Husleie butikker  2 900 000  22 %  Strøm, avgifter, vedlikehold, utstyr butikker  1 133 000  9 %  Administrasjon og drift …

Resultater i 2013 Les mer »

lillehammer1 web

Ting og Tøy

Lillehammer-butikken i dag. Den ligger i Storgata 170, (inngang fra Fåberggata) 2615  LillehammerDen første Ting og Tøy-butikken startet på Lillehammer i 1994. Siden den gang har det blitt flere og vi har nå tilsammen 11 butikker. Hovedmottak og administrasjon er i Roald Amundsensvei 1 på Gjøvik. Du støtter en nøysom og miljøvennlig livstil dersom du benytter …

Ting og Tøy Les mer »

Regnskap 2017

Frivillighet i millioner og milliarder – regnskap og tall 2017 Statistisk Sentralbyrå leverer tall og beregninger på mangt, de har også tallfestet den årlige verdiskapningen i frivillig eller ideell sektor til over 100 milliarder. I det perspektivet virker omfanget av vår virksomhet kanskje noe smått og beskjedent. Til gjengjeld er det ikke teoretiske kalkulasjoner, men …

Regnskap 2017 Les mer »

Stiftelsens «seddelpresse»

De ni gjenbrukstbutikkene danner det finansielle grunnlaget for Ny Start i Øst. Som vi har vist på andre sider, skaper de nærmere 300 frivillige medarbeiderne på Jaren, Lena, Raufoss, Gjøvik, Moelv, Lillehammer, Vinstra, Otta og Vågå store verdier – rundt 13 millioner kroner.

Kostnader

Resultater i 2015

13 millioner dugnadskroner Resultater i 2015 Et tilbakeblikk på regnskaps­året 2015 for stiftelsen Ny Start i Øst med Ting&Tøy-kjeden viser en rekordhøy omsetning på 12,7 millioner ved våre ni gjenbruksbutikker fra Hadeland i sør til nord i Gudbrandsdalen. Inkludert annen støtte og bidrag var den samlede inntekt til forvaltning 13,5 millioner, og det helt uten …

Resultater i 2015 Les mer »

About Us 2013

Who, what and why New Start in Eastern Europe («Ny Start i Øst») is a Christian foundation, being involved in Christian mission- and relief-work in Eastern Europe since 1991. During this time we have built relations and network with persons, churches and Christian relief- organizations in several countries. These are indispensable partners for our work. …

About Us 2013 Les mer »

China

Frivillighet

Bærebjelke i vårt hjelpearbeid i Øst-Europa Frivillighet, fellesskap, miljøinnsats, hjelp til medmennesker. Dette er stikkord for den tverrkirkelige stiftelsen Ny Start i Øst som har drevet hjelpearbeid i Øst-Europa siden 1991. Ny Start i Øst har nærmere 300 frivillige, hovedsakelig pensjonister, men vi samarbeider også med NAV og Kriminalomsorg i frihet, altså at folk avtjener …

Frivillighet Les mer »

018-Utgifter totalt 160

Regnskap 2018

  Nøkkeltall fra regnskapet 2018 Etter topp-året 2017 så vi en liten nedgang for stiftelsen i 2018, både i omsetning og resultat. Det ble solgt for 13,27 mill. mot 13,44 året før, men tillagt andre inntekter og gaver ble likevel samlet sum til forvaltning i overkant av noen gang før; 14,33 mill. Overskuddet fra butikkene …

Regnskap 2018 Les mer »