Ødeleggelser etter jordskjelv

Et kraftig jordskjelv rystet i november 2019 området Korca i Albania. Nettopp her driver Ny Start i Øst hjelpearbeid i samarbeid med menigheten "Mercy Without Limits" (Barmhjertighet uten grenser).  Ingen er drept, men det er gjort store skader på bygninger (se bilder) og flere hundre mennesker lever nå i telt.

Hjelpeprogram

36 fullastede trailere med hjelpesendinger betyr godt over fire hundre tonn til sju ulike land. Mottakerne er i alt vesentlig de samme som vi har samarbeidet med i en rekke år.

Prosjektstøtte totalt drøyt to millioner kroner.

To gutter i slummen

Ved hjelp av god støtte fra Ny Start i Øst/Ting og Tøy, bygges det opp en base i byen Olangopo på Filippinene som skal ta hånd om tidligere prostituerte og deres barn. Her arbeides det målrettet med å hjelpe kvinnene ut av menneskelig fornedrelse og seksuell ødeleggelse. Senteret som heter Tamar, har som mål å føre tidligere prostituerte inn i et verdig og meningsfullt liv.

Yazidi-barn

Skoletilbud til 450 barn. 
Ny Start i Øst har bevilget nærmere hundre tusen kroner til nødhjelp og skoletilbud for det sterkt forfulgte yazidi-folket i Irak. Terrororganisasjonen ISIS har drept og mishandlet flere tusen av dette folket siden de startet sitt terrorfelttog i Irak og Syria.

En stiftelse som kaller seg Freedom61, er i gang med å hjelpe kvinner ut av uføret og vi i Ny Start i Øst, har gitt til sammen over 300.000 kroner til å sette i stand en bygning og et såkalt tilpasningssenter i det vestlige Latvia, et sted som kan gi ly for kvinner som vil ut av uføret.

Irak 2015

Kinesiske misjonærer betjener flyktningene i det nordlige Irak, i kurdiske områder som fortsatt holder stand mot de ekstremt brutale voldsmennene fra den såkalte Islamske staten, IS.

Sorgen preger Ukraina

I løpet av første halvår i år vil vi i Ny Start i Øst ha gitt bort nærmere en og en halv million kroner i direkte pengestøtte. Totalt for året 2015 regner vi med å støtte ulike prosjekter med rundt 3 millioner.

Nå er kirken "Livets tre" reist, og står der som et fyrtårn i byen.

- Takk for hjelp gjennom mange år, dere har gitt et vesentlig bidrag til utvikling av Vöru kommune med all hjelpen dere har gitt oss. Det takker jeg dere hjertelig for.

German Andreev med bilen pakket

For første gang på rundt 15 år har Ny Start i Øst fått mulighet til å få inn noe av en hjelpesending til Russland. Dette skjer ved hjelp av et dynamisk musikerektepar i Narva, estisk grenseby til Russland. Julia og German Andreev er etniske russere, noe de flest er i Narva. De klarer å få fraktet inn en god del, men de kan kun ta med 35 kilo per person for hver gang de krysser grensebrua.

Kvinnene ved brønnen

Rent vann, god hygiene og utdannelse for jenter står høyt på dagsorden nå i høst. Helt vesentlige forutsetninger for utvikling. Ny Start i Øst er med på dette. Vi har siden 2011 årlig støttet et prosjekt for å skaffe vann til landsbyer og utdanning for jenter blant Kolhefolket i Bangladesh.

Tragedien i Ukraina

Ny Start i Øst har bevilget og overført umiddelbart 300 000 kroner til nødhjelp, innkjøp av mat og andre varer til flyktninger i Ukraina. Pengene forvaltes av vår mangeårige samarbeidspartner, menigheten «Novij Sjitja»,«Nytt Liv».

I krigssonen

I løpet av fjoråret og inneværende år 2014 vil Ny Start i Øst ha gitt bort nærmere seks millioner kroner i direkte pengestøtte. Styret har bevilget pengene til flere land, først og fremst Øst-Europa, men noe er gitt til samarbeidspartnere i Midtøsten og Asia.