I løpet av første halvår i år vil vi i Ny Start i Øst ha gitt bort nærmere en og en halv million kroner i direkte pengestøtte. Totalt for året 2015 regner vi med å støtte ulike prosjekter med rundt 3 millioner.

IMG 1732Den største summen så langt er gitt til Ukraina, til vår samarbeidspartner i menigheten «Nytt liv» i Kiev. 300 000 norske kroner har vi bevilget til innkjøp av mat og til bygging av noen enkle overgangsboliger til internflyktninger fra krigsområdene i øst.

Menigheten har regelmessige transporter av mat og klær inn i krigs- og konfliktområdene i det østlige Ukraina der tilstanden er fortvilt for hundretusener av mennesker. Mye av pengene vi har gitt, benyttes til matinnkjøp.