13 millioner dugnadskroner

Resultater i 2015

Et tilbakeblikk på regnskaps­året 2015 for stiftelsen Ny Start i Øst med Ting&Tøy-kjeden viser en rekordhøy omsetning på 12,7 millioner ved våre ni gjenbruksbutikker fra Hadeland i sør til nord i Gudbrandsdalen. Inkludert annen støtte og bidrag var den samlede inntekt til forvaltning 13,5 millioner, og det helt uten offentlige tilskudd.

Kostnader Side10 161129 diagr kostnader4
 Transportkostnader hjelpesendinger
1 220 000
 Bevilgninger, gaver, prosjektstøtte
3 440 000
 Administrasjon og drift hjelpearbeid
1 563 000
 Husleie butikker
2 800 000
 Strøm, avgifter, vedlikehold, utstyr butikker
2 050 000
 Administrasjon og drift butikker
1 483 000
 Lager- og kontorlokale hjelpearbeid
930 000

 

Som kakediagrammet viser går bare snaut halvparten av midlene til kostnader med butikkdriften, selv om vi har helt ordinære, kommersielle leiekontrakter i de fleste tilfeller. Årsaken ligger i en formidabel ­dugnadsinnsats i beste norsk tradisjon med røtter i kristent lekmannsarbeid fra Hauge-vekkelsens tid og fremover. Hovedtyngden av våre rundt 300 medarbeidere er alderspensjonister, som stiller opp alt fra noen timer til flere dager i uka, og representerer mange ulike bakgrunner. Det sosiale miljø som skapes blir samtidig en ­verdifull ressurs for lokalsamfunnet. Ved hovedkontoret har vi 3–4 ­løn­nede stillinger på deltid, men også disse er motivert av andre ting enn sin moderate godtgjøring.  At det er trivelig og meningsfylt teller mer, og troen på at det ligger et Guds kall i bunnen. Våre kunder og leverandører spiller selvsagt en avgjørende rolle, gjerne også motivert av gleden over en god handel! Gjenbruksbransjen er i vekst i Norge, og har fortsatt mye uutnyttet potensiale sammenlignet med våre naboland. Vi har vært blant pionerene i denne utviklingen, hvor utgangspunkt og drivkraft likevel har vært ­hjelpearbeidet.

Paul VesteraasMangeårig regnskapsansvarlig og styremedlem Paul Vesteraas. En veteran som har vært med fra stiftelsens begynnelse i 1991.Økonomien har i alle år vært i de beste hender med vår regnskapsfører og styremedlem Paul Vesteraas (bildet). Regnskapet føres fortsatt hos hans tidligere arbeidsgiver Toten Regn­skaps­kontor, men som pensjonist er han installert på hovedkvarteret vårt i Gjøvik og følger opp ting herfra et par dager i uka. Det er mange ­detaljer og store bilagsmengder som må holdes styr på, i tillegg til alt annet ved den daglige driften på Kirkeby med Knut Nysæther i spissen. Paul har hele tiden hatt særlig ansvar for ­utbetalinger og alle overføringer til utlandet, og er nå tettere på det ­engasjerte og varme miljøet i Roald Amundsens gate hvor det meste skjer i Ny Start i Øst.

I 2015 formidlet vi over 3,4 millioner kroner i pengestøtte til våre prosjekter i Øst-Europa som omtalt i detalj ellers i ­bladet.

Vi samarbeider med pålitelige, langsiktige partnere, hvor vårt nær­område Baltikum med Estland i første rekke veier tyngst, også i omfang av transporter. Videre østover har vi Ukraina som det enkelt-land som har fått mest støtte og fokus i senere tid, både finansielt og med økende volum av hjelpesendinger. Men ca. en femtedel av vår bistand gis utenfor vårt kjerneområde, til behov i Midtøsten, Asia og Afrika i sammenhenger hvor vi vet at våre bidrag når langt. Noe av det er knyttet til krigssituasjon og flyktningkrise, men også til mer langsiktig utviklingsarbeid i for eksempel Bangladesh og Kenya. Takknemlige tilbakemeldinger får vi mange av, og på vegne av styret rettes takken herved videre til hele sammenhengen av trofaste medarbeidere, kunder og bidragsytere av alle slag.

Ola Simon Østtveit,

formann