Støtte utenfor Europa - Syria

Ny Start i Øst har fortsatt hjelpearbeidet i Syria og Jordan gjennom stiftelsen ”Reach the Nations”. 125 000 kroner er i år bevilget – samme beløp som i fjor, til sammen 250 000 – hovedsakelig til innkjøp av mat og annen hjelp inne i Syria, men også til flyktninger i Jordan.

24 Side 24 Matutdeling fra et lager webStatus høsten 2013:

Blodbadet fortsetter, over hundre tusen drept, svært mange sivile, kvinner og barn, millioner på flukt, til naboland eller innad i Syria. Blant de som er aller hardest rammet, er den kristne befolkningen som nå forfølges av islamistiske opprørsgrupper som Al Quaida. Det fortelles om drap, tortur og voldtekter og andre overgrep på kristne. De fleste mangler økonomi til å flykte og må bli.

I de krigsherjede områdene begynner nå også sulten å bli et alvorlig problem. Matmangelen er katastrofal. Brødprisene har for eksempel steget tretti ganger, og det er ingen tegn til at dette skal ta slutt. Vann og strøm er også stor mangelvare.

Oversvømmes

Nabolandet Jordan oversvømmes av flyktninger. Eksemplet kan være byen Irbid, der Reach the Nations arbeider, en organisasjon vi støtter med midler, både til nødhjelp og til evangelisering

Byen Irbid har nå nærmere en million mennesker, men nærmere 40 prosent av disse er syriske flyktninger. Leiligheter overfylles av desperate mennesker fra et land der nå kanskje 200 tusen er drept. På  møter som arrangeres av Reach the Nations og  en kristen menighet i byen kommer også muslimer for å høre evangeliet. Samtidig deles det ut mat som delvis er finansiert gjennom gaver fra oss i Ny Start i Øst. Gratis litteratur og samtaler med muslimer fører til at en del blir kristne.

Organisasjonen ledes av Kjell Haltorp, som i høst ble arrestert i Amman i Jordan, anklaget for å evangelisere muslimer, noe som i de fleste av disse landene er forbudt. Haltorp er frimodig og legger ikke skjul på sitt kall, at evangeliet setter mennesker i frihet og gir håp. Han ble bøtelagt og frigitt. I et annet land enn Jordan kunne dette gått mye verre.   

Selv om president Assad i Syria er en blodig tyrann, har han gitt en viss beskyttelse til landets kristne som faktisk er en betydelig minoritet. Men opprørerne oppfatter dem gjerne som støttespillere til det nåværende regimet, og så er de kristne da, vantro, som noen av opprørerne mener fortjener å dø i Allahs navn. Men ellers er sikkerhetssituasjonen i Syria svært utfordrende, noen områder er forholdsvis trygge, mens i andre blir kristne kidnappet og forfulgt.

 Selv om Vestens kommentatorer, akademiske miljøer og politisk korrekte medier ignorerer dette, og tegner et bilde av islam som en fredens religion, viser den her også sin stygge side. Samtidig viser krigen i Syria fullt ut de sammensatte motsetningene innen islam og den arabiske verden.

Naivitet

Ofte fremstår norske vurderinger av forhold i den arabiske verden med ingen liten naivitet. Blir man  kvitt en tyrann, er veien åpen for demokrati og respekt for menneskerettigheter, håper man. Dette kommer frem i mye av det som ble sagt og skrevet om den såkalte arabiske våren. Medier og akademiske miljøer undervurderer ofte de enorme interessekonfliktene som ligger i store deler av Midtøsten. Vesten så for seg, at da opprører startet i Nord-Afrika, skulle dette bane veien for en mer demokratisk orden i Nord-Afrika og Midtøsten, med respekt for menneskerettigheter og større toleranse.

Ønsketenkning

Men utsiktene til at en yngre ”google-generasjon” skulle ta over styre og stell står mer og mer frem frem som ønsketenkning. I stedet har skjeggete islamister visst å utnytte den kaotiske situasjonen, har fått mer innflytelse, noen steder innført sharialover, eller forsøkt å innføre det.

Vestlige humanister og liberalere vil ikke innse at også sider ved islam, med en patriarkalsk religion blandet sammen med politikk, står i veien for dette. Kunne man kanskje spørre hvorfor nettopp noen islamske land er blant verstingene med hensyn til manglende demokrati, respekt for menneskerettigheter og manglende sivilt samfunn. Kan det ha noe med islam å gjøre?

BILDETEKST

Matutdeling fra et lager i Jordan. Ny Start i øst gir penger til blant annet mat for flyktninger.