– Store ringvirkninger


”Jeg har lyst til å gi en liten oppsummering av ringvirkningene dere har skapt med de fire årlige trailerlassene til Bulgaria. De er betydelige. Bulgaria, landet beskrives som EUs fattigste og også som et av de mest korrupte. Stefan Kocev driver en rekke gjenbruksbutikker flere steder som selger det meste av det dere sender.

Bulgaria

- Først, men ikke minst har dere vært med på å opprettholde mellom 50 og 60 arbeidsplasser i Bulgaria, i et land med over 50 prosent arbeidsledighet flere steder. Dette gir også svært billige klær, sko og annet til mange fattige familier.

- Bedriften som Stefan leder, har vært sentral i å finansiere et nytt kirkebygg til den største frimenigheten i Gabrovo. Menigheten eier bygget selv og kan nå lettere utvikle menighetens aktiviteter

- Han har sponset en rekke prosjekter til misjonsorganisasjon Youth with a Mission, denne organisasjonen støtter Ny Start i Øst i flere land i Øst-Europa.

- Han har kunnet sponse flere av mine misjonsreiser på Nordkalotten, til Russland, til Asia og Afrika. Fra midlene som Stefan sender fra salg av klær, får vi disponere 90 000 kroner hvert år.

- Jeg ønsker dere skal vite at tjenesten som alle i Ny Start i Øst er med på, gir veldig mange velsignelser som vi merker i vår daglige misjonstjeneste.”

Leif Braathen

Samarbeidspartner, Bulgaria

BILDET: Hverdagen i Bulgaria, Europas mest korrupte land, er preget av stor arbeidsledighet og sosial uro.