Sorgen preger Ukraina

I løpet av første halvår i år vil vi i Ny Start i Øst ha gitt bort nærmere en og en halv million kroner i direkte pengestøtte. Totalt for året 2015 regner vi med å støtte ulike prosjekter med rundt 3 millioner.

Ashdod i Israel

Ny Start i Øst har gjennom flere organisasjoner et økende engasjement i Midtøsten, særlig i Jordan og Israel.
Vi støtter hjelpearbeid blant syriske flyktninger i Jordan og gir også penger hjelpearbeid blant sterkt forfulgte kristne i Irak.

German Andreev med bilen pakket

For første gang på rundt 15 år har Ny Start i Øst fått mulighet til å få inn noe av en hjelpesending til Russland. Dette skjer ved hjelp av et dynamisk musikerektepar i Narva, estisk grenseby til Russland. Julia og German Andreev er etniske russere, noe de flest er i Narva. De klarer å få fraktet inn en god del, men de kan kun ta med 35 kilo per person for hver gang de krysser grensebrua.

Nå er kirken "Livets tre" reist, og står der som et fyrtårn i byen.

- Takk for hjelp gjennom mange år, dere har gitt et vesentlig bidrag til utvikling av Vöru kommune med all hjelpen dere har gitt oss. Det takker jeg dere hjertelig for.

Ekstremvær - tørke

Brønnboring - vannpumper. Vi hjelper landsbyer med å skaffe seg vann. Nettopp vann og vannressurser har vært sterkt fokusert denne høsten.
I et miljøperspektiv er bomull en versting, både dyrkingen, men også som råstoff i produksjonen.