Bli kjent med Ny Start I Øst

  • Hva Gjør Vi
  • Grønne Verdier
  • Stiftelsens styre
  • Administrasjon
  • Vår Historie

Ny Start i Øst støtter miljøet, skaper lenger levetid for klær og produkter, utnytter ressursene maksimalt, og forsyner Øst-Europa med ting og tøy som nordmenn ikke lenger har bruk for. Det må vel sies å være samfunnsnyttig virksomhet?!Ny Start i Øst driver Ting og Tøy, en kjede bruktbutikker i stadig forandring og utvikling.  Vi håper du også kan finne noe i vårt konsept å glede deg over!

 

I dagens samfunn kastes det mat og gjenstander for store summer hvert år. Folk vil ha det nyeste, og vil ikke ta bryderiet med å få solgt eller gitt det bort. Det havner på søppelplassene. Helt brukbare ting, og faktisk mange ganger helt nye ting.

Våre Ting og Tøy butikker tar imot ting du ikke lenger har bruk for, men som kan være brukbare for andre. Ved å levere tingene til oss, kan du hjelpe andre og samtidig støtte tanken om en nøysom og miljøvennlig livsstil. I våre butikker tar vi imot klær til Øst-Europa og selger klær, møbler, bruks- og pyntegjenstander og annet.

Stiftelsen Ledes av et styre på 8 personer fra ulike kristne sammenhenger;

Ola Simon Østtveit, Stange - styreleder
Ole Johannes Markeng, Østre Toten - nestleder
Håvald Slåtten, Gjøvik - oppfølging hjelpearbeid
Paul Vesteraas, Gjøvik - forretningsfører
Jørgen Lollike, Gjøvik
Gunn Jorunn Antonsen, Lillehammer
Aase Amlie, Østre Toten
Hans Kristian Strand, Gjøvik

 

Deltids ansatte, ca. 3 årsverk, i administrasjon og støttefunksjoner

Tor Magne Normann
Bjørnar Moen
Håkon Lilleby
Roy Westbye
(Simen Teigum)

Ny start i Øst
  • Ble startet i 1991 som respons på mulighetene for å avhjelpe nød i det som enda var Sovjetunionen – opprinnelig med navnet Estlandskomiteen ledet av Jørgen Lollike.
  • Begynte å utvikle gjenbruksbutikker under navnet «Ting og Tøy» midt på 90-tallet som et middel for hjelpearbeidet. Fikk politisk gjennomslag for momsfritak i 2005 for denne type virksomhet, og banet dermed vei for hele bransjen.
  • Driver i dag 11 «Ting og Tøy» - butikker over hele Innlandet med hovedmottak og administrasjon på Gjøvik.
  • Har ca. 300 frivillige medarbeidere til å håndtere en varestrøm gitt til formålet som blir til et tredvetalls trailerlass årlig med hjelpesendinger og millionbeløp i direkte støtte til våre prosjekter og partnere i øst.
  • Tror at alle mennesker har mulighet for en ny start, og at evangeliet og de kristne verdier er det beste grunnlaget for et bedre liv og et bedre samfunn.