Bli kjent med Ny Start I Øst

Ny start I Øst driver hjelpearbeid i primært Øst-Europa, og har en kjede av gjenbruksbutikker over hele Innlandet med frivillige medarbeidere. Klær, sko og alle slags gjenbruksvarer tas imot i butikkene til salg eller forsendelser. Støtte til våre prosjekter kan vippses 737923 eller overføres vår bank 2050 21 65500 merket «nødhjelp».
Oversikt butikker, se https://www.tingogtoy.no.

Hvem er vi?

Stiftelsen Ny start i øst

  • ble startet i 1991 som respons på mulighetene for å avhjelpe nød i det som enda var Sovjetunionen – opprinnelig med navnet Estlandskomiteen ledet av Jørgen Lollike.
  • begynte å utvikle gjenbruksbutikker under navnet «Ting og Tøy» midt på 90-tallet som et middel for hjelpearbeidet. Fikk politisk gjennomslag for momsfritak i 2005 for denne type virksomhet, og banet dermed vei for hele bransjen.
  • driver i dag 12 «Ting og Tøy» – butikker over hele Innlandet med hovedmottak og administrasjon på Gjøvik.
  • har ca. 300 frivillige medarbeidere til å håndtere en varestrøm gitt til formålet som blir til et tredvetalls trailerlass årlig med hjelpesendinger og millionbeløp i direkte støtte til våre prosjekter og partnere i øst.
  • tror at alle mennesker har mulighet for en ny start, og at evangeliet og de kristne verdier er det beste grunnlaget for et bedre liv og et bedre samfunn

Ledes av et styre på 8 personer fra ulike kristne sammenhenger

Ola Simon Østtveit, Stange – styreleder
Ole Johannes Markeng, Østre Toten – nestleder
Håvald Slåtten, Gjøvik – oppfølging hjelpearbeid
Paul Vesteraas, Gjøvik – forretningsfører
Jørgen Lollike, Gjøvik
Gunn Jorunn Antonsen, Lillehammer
Aase Amlie, Østre Toten
Arne Smedstuen, Gjøvik. Daglig leder

Ansatte

4 personer på 2,5 årsverk, i administrasjon og støttefunksjoner.
Bjørnar Moen
Håkon Lilleby
Kirill Adams
Simen Teigum