Bli kjent med Ny Start I Øst

Hvem er vi?

  • Ble startet i 1991 som respons på mulighetene for å avhjelpe nød i det som enda var Sovjetunionen – opprinnelig med navnet Estlandskomiteen ledet av Jørgen Lollike.
  • Begynte å utvikle gjenbruksbutikker under navnet «Ting og Tøy» midt på 90-tallet som et middel for hjelpearbeidet. Fikk politisk gjennomslag for momsfritak i 2005 for denne type virksomhet, og banet dermed vei for hele bransjen.
  • Driver i dag 12 «Ting og Tøy» – butikker over hele Innlandet med hovedmottak og administrasjon på Gjøvik.
  • Ting og Tøy har ca. 300 frivillige medarbeidere til å håndtere en varestrøm gitt til formålet som blir til et tredvetalls trailerlass årlig med hjelpesendinger og millionbeløp i direkte støtte til våre prosjekter og partnere i øst.
  • Vi tror at alle mennesker har mulighet for en ny start, og at evangeliet og de kristne verdier er det beste grunnlaget for et bedre liv og et bedre samfunn.

Ny Start i Øst ledes av et styre på 8 personer fra ulike kristne sammenhenger

Ola Simon Østtveit, Stange – styreleder
Ole Johannes Markeng, Østre Toten – nestleder
Håvald Slåtten, Gjøvik – oppfølging hjelpearbeid
Paul Vesteraas, Gjøvik – forretningsfører
Jørgen Lollike, Gjøvik
Gunn Jorunn Antonsen, Lillehammer
Aase Amlie, Østre Toten
Hans Kristian Strand, Gjøvik

Ansatte

6 personer på 3 årsverk, i administrasjon og støttefunksjoner.

Tor Magne Normann
Bjørnar Moen
Håkon Lilleby
Roy Westbye
Kirill Adams
Simen Teigum